Świadectwo sprawcy wypadku – pilotaż w szkoleniu kierowców w Warszawie

Piraci drogowi, którzy muszą zredukować swoje punkty karne, będą zapoznawani ze świadectwem autentycznego sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie jako pierwszy w kraju wykorzysta materiały opracowane przez stołeczną policję i służbę więzienną. Wyroki za przestępstwa drogowe ma ok. 12 tys. osób w Polsce. W 2013 r. na drogach Warszawy i Mazowsza życie straciło 521 osób.

Kampania „Poznaj i zrozum ryzyko (…)” kierowana jest głównie do piratów drogowych, więźniów i osób w wieku 18 – 24 lata, które stanowią w ruchu drogowym grupę podwyższonego ryzyka ze względu m.in. na skłonność do jazdy z nadmierną prędkością czy pod wpływem narkotyków. Przed niebezpiecznym zachowaniem przestrzegać ma – oprócz statystyk – świadectwo skazanego za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Wsiadając do samochodu pod wpływem alkoholu zniszczyłem życie wielu niewinnych ludzi i swoje. Pracowałem w korporacji, studiowałem, spędzałem czas z rodziną i przyjaciółmi. Wsiadłem do samochodu. Spowodowałem wypadek, w którym zginęły trzy osoby. Miałem prawie promil alkoholu we krwi. Z powodu mojej głupoty i nieodpowiedzialności zniszczyłem życie wielu ludzi – mówi pan Adam. Pakiet edukacyjny w postaci filmu oraz scenariuszy zajęć wykorzystany może być wszędzie, gdzie jest możliwość zinstytucjonalizowanego dotarcia do młodych ludzi. Będą to przede wszystkim zainteresowane bezpieczeństwem szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki szkolenia kierowców.

Celem zajęć jest m.in.: przedstawienie wybranych przepisów ruchu drogowego, poznanie przyczyn powstawania wypadków, omówienie zachowań stwarzających zagrożenie, poznanie najczęściej lekceważonych przepisów i konsekwencji ich łamania oraz przedstawienie sytuacji społeczno-prawnej sprawców wypadków (uwzględniając szczególnie wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

Dla odbywających kary pozbawienia wolności sprawców przestępstw komunikacyjnych przygotowane zostały programy terapeutyczne (oddziaływanie odpowiednio dobranymi metodami w oparciu o indywidualny program terapeutyczny) oraz readaptacyjne (inne formy resocjalizacji, takie jak programy psychokorekcyjne, edukacyjne). W 2013 roku w 10 jednostkach okręgu warszawskiego realizowano 43 programy (dla 723 skazanych), w tym roku – 22 programy (dla 349 skazanych).

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dziś spotkanie z samorządowcami, dyrektorami: ośrodków ruchu drogowego, szkół jazdy i szkół ponadgimnazjalnych, rektorami, przedstawicielami służby więziennej, policji oraz straży miejskiej. Inauguruje ono kampanię społeczną „Poznaj i zrozum ryzyko… Służba Więzienna i Policja o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego”. W ramach przygotowań do kampanii, w czerwcu br. została zorganizowana konferencja naukowa, a na murze aresztu przy ul. Rakowieckiej zaprezentowano wystawę plakatów „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie. Wystawa we wrześniu wisiała również w podcieniach urzędu wojewódzkiego na pl. Bankowym.

Według statystyk policyjnych, w Warszawie od stycznia do czerwca 2014 r. w 937 wypadkach zginęło 76 osób, a 1103 zostały ranne. W jednostkach polskiej służby więziennej przebywa obecnie ponad 6,3 tys. osób skazanych za przestępstwa drogowe. (499 za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała – pozbawienie wolności do lat 3; 809 za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym – pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8); 5 024 za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających – pozbawienie wolności do lat 2). Kolejne 5 668 osób skazanych oczekuje na wykonanie kary.

Patronat honorowy nad kampanią objęli wojewoda mazowiecki i marszałek województwa. W opracowaniu materiałów edukacyjnych wzięła udział ppor. lek. Magdalena Kozak z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.