Sukces Politechniki Warszawskiej

Fot. Politechnika Warszawska

Zespół studentów i naukowców Politechniki Warszawskiej przeprowadził udany pokaz pierwszej fazy integracji działania floty bezzałogowych platform powietrznych. Prezentacja ta wyznacza nowy, istotny etap współpracy między uczelnią a firmą Lockheed Martin w ramach projektu badawczego: Optymalizacja bezzałogowego „systemu systemów” (Optimization of Unmanned System of Systems, OpUSS), realizowanego od listopada 2013 roku.

 

Współpraca ze światowym liderem w dziedzinie technologii lotniczo-kosmicznej nad zaawansowanym oprogramowaniem optymalizacji to dla naszych studentów niepowtarzalna szansa rozwoju kwalifikacji – mówi prof. Janusz Narkiewicz, lider i kierownik merytoryczny projektu ze strony Politechniki Warszawskiej. Projekt zakłada m.in. integrację wspomnianego oprogramowania na pokładzie floty statków bezzałogowych, jako demonstrację możliwości jego wdrożenia. Myślę, że trudno o lepszy przykład współpracy badawczej i transferu technologii między firmą a uczelnią wyższą – dodaje.

 

Projekt realizowany przez studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej dotyczy optymalizacji współdziałania systemów bezzałogowych statków powietrznych, a także lotów z udziałem samolotów załogowych. Pozwoli to najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne zasoby dla wykonywania różnorodnych misji. Program stanowi kolejny przykład udanej współpracy firmy Lockheed Martin z przedstawicielami przemysłu i środowiskami uniwersyteckimi w Polsce, mającej na celu zachęcenie młodych, polskich inżynierów do pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu.

 

Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, jest jednym z nielicznych wydziałów uczelni technicznych w Polsce, kształcących studentów na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja kształcenia specjalistów w dziedzinie lotnictwa na trzech poziomach studiów: inżynierskim, magisterskim i doktorskim oparta jest na głębokiej wiedzy teoretycznej oraz doświadczeniu praktycznym uzyskanym w wyniku prowadzenia badań naukowych i prac inżynierskich na potrzeby przemysłu lotniczego oraz obronnego.