Środowisko naturalne specjalną kategorią konkursu FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz pierwszy do konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR – „Pióro odpowiedzialności” wprowadziło kategorię tematyczną. W tym roku nagroda główna zostanie przyznana również za najlepszy tekst poświęcony tematowi „środowisko naturalne”.

Kategoria tematyczna „środowisko naturalne” w konkursie „Pióro odpowiedzialności” jest jedną z trzech, w których do zdobycia będzie nagroda główna, choć jako jedyna dotyczy zarówno dziennikarzy, jak i ekspertów CSR. Osoby, które w 2016 roku przygotowały artykuł o „środowisku naturalnym” i przekazały go do publikacji w mediach mogą do 28 lutego włącznie zgłosić go do oceny jurorów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

– Środowisko naturalne to dla wielu branż np.: energetycznej, kosmetycznej czy spożywczej kluczowy obszar zarządzania swoim wpływem. Niemniej, potrzeba ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko ważna jest nie tylko w każdej działalności gospodarczej, ale też w życiu każdego z nas. Dlatego, wprowadzając w tym roku nową formułę konkursu „Pióro odpowiedzialności”, uznaliśmy że warto pierwszą kategorię tematyczną w konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu dedykować właśnie aspektom środowiskowym, przyrodniczym. Przypominając, że troska o planetę jest naszym wspólnym obowiązkiem – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

7. edycja konkursu

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” skierowany do dziennikarzy i ekspertów CSR w tym roku odbędzie się po raz 7. Jego organizator – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – w tej edycji wprowadził nowy podział kategorii:
•Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dotyczy dziennikarzy);
•Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (dotyczy ekspertów CSR);
•Artykuł tematyczny „środowisko naturalne” – media elektroniczne i drukowane (dotyczy dziennikarzy i ekspertów CSR).

Nabór artykułów potrwa do 28 lutego. Zgłoszeń można dokonywać przez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/pioro. Swoich faworytów mogą nominować zarówno sami piszący, osoby prywatne, ale także redakcje czy firmy. Autorzy zwycięskich artykułów otrzymują statuetki, zaś wyróżnione prace dyplomy. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas konferencji poświęconej nowej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, którego odsłona będzie miała miejsce 30 marca w Warszawie.

Ocena prac

Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają ocenie eksperckiego jury, składającego się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:
•zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
•walory merytoryczne,
•kompletność i rzetelność informacji,
•styl,
•kreatywność,
•innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

Link do regulaminu http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/regulamin/.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 7 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.