Spółka Qumak wchodzi w drugi etap strategii 2013-2016

Star ITS oraz Skylar – to dwie pierwsze spółki w tworzonej przez Qumak grupie kapitałowej. Obie firmy będą oferować usługi projektowo-inżynieryjne i utrzymaniowe odpowiednio: na rynku inteligentnych systemów transportowych  i infrastruktury lotniczej. Ich powstanie związane jest ściśle z wdrożeniem kolejnego etapu strategii spółki na lata 2013-16

 

Qumak zaczyna realizację drugiego etapu strategii na lata 2013-16. Jednym z jego głównych założeń jest utworzenie grupy kapitałowej, w której skupiają się spółki reprezentujące różne kompetencje technologiczne z szerokiego kręgu zainteresowań giełdowego integratora. W początkowym etapie strategii Qumak pozyskał z rynku kompetencje potrzebne do rozwoju w nowych obszarach technologicznych.

 

W pierwszej kolejności powołano do życia Star ITS – podmiot, który będzie odpowiadał za zdobywanie i obsługę kontraktów z zakresu inżynierii ruchu w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych. Natomiast przedmiotem działalności spółki Skylar będzie projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów nawigacyjnych oraz radarów meteo; modernizacja i serwis systemów radiokomunikacji, serwis heliportów oraz lądowisk wojskowych i cywilnych, a także montaż i serwis systemów bagażowych (BHS) oraz prześwietlarek (EDS).  W zarządach obu podmiotów zasiadają doświadczeni eksperci i menedżerowie.

 

Chcemy być platformą dla mikroprzedsiębiorców i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy dzięki naszej mocnej pozycji rynkowej i sile sprzedażowej, będą szybko rozwijać swoje działy w ramach struktury Qumak. Po osiągnięciu dojrzałości organizacyjnej, będą oni uzyskiwać niezależność operacyjną tak, aby zwiększyć swoją wydajność, rentowność i zbudować silną pozycję rynkową w swoich segmentach – tłumaczy Paweł Jaguś, prezes Qumak. – Jednocześnie duże i multidyscyplinarne realizacje wymagające odpowiedniej pozycji finansowej i działań integratorskich pozostaną w gestii spółki matki – dodaje Paweł Jaguś. 

 

Zarząd zapowiada, że w niedalekiej przyszłości na podobnych zasadach będą powoływane inne spółki „kompetencyjne” w ramach poszerzania grupy. Ma to w efekcie umożliwić Grupie Qumak zwiększenie penetracji rynku w wybranych segmentach oraz, dzięki oferowaniu wysoko wyspecjalizowanych usług, podnieść rentowność całej organizacji. Następna w kolejności będzie spółka zajmująca się ekspozycjami multimedialnymi. Jej powstanie przewidziano na przełom 2014 i 2015 roku.