Społeczny StartUp, czyli przedsiębiorczość dla zmian

Nowy projekt uruchomiony przez Fundację Ashoka dzięki wsparciu UniCredit Foundation i we współpracy z bankiem Pekao S.A., ma na celu wyszukiwanie i premiowanie nowatorskich pomysłów łączących przedsiębiorczość z oddziaływaniem społecznym.  W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs, którego laureaci otrzymają wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne.

Jimmi Wales, twórca Wikipedii, Frank Hoffman, niemiecki ginekolog zatrudniający niewidzące kobiety do wykrywania raka piersi w najwcześniejszych stadiach, Aureliusz Leżeński, którego piernikowy biznes uczy wychowanków pieczy zastępczej samodzielności i odpowiedzialności – to społeczni przedsiębiorcy, którzy, wraz z kilkoma tysiącami podobnych sobie innowatorów, są członkami międzynarodowej organizacji Ashoka wspierającej ich działalność. Osoby, które prowadzą podobne przedsiębiorstwa społeczne lub mają na nie dobry pomysł, mogą ubiegać się o dofinansowanie i wsparcie merytoryczne w ramach Społecznego StartUpu.

“Rozpoczynamy od konkursu, w którym chcemy wyłonić 10 laureatów. Wygrać mogą organizacje, które potrafią udowodnić, że ich pomysły na przedsiębiorstwa społeczne są twórcze, nowe i prowadzą do konkretnych, odczuwalnych zmian społecznych. Chodzi o to, aby wybrane inicjatywy wskazywały na nieznane lub niedostatecznie wykorzystane dotąd rozwiązania, które w przyszłości mogą doprowadzić do zmian systemowych” – mówi Agata Stafiej-Bartosik, prezes polskiego oddziału Ashoka.

Projekt rusza 15 kwietnia tego roku i potrwa 12 miesięcy. Najciekawsze pomysły na biznes lub już działające, ale wymagające wsparcia przedsiębiorstwa społeczne otrzymają profesjonalne wsparcie doradcze, a także granty rozwojowe.  Patronat nad konkursem objęły portale egospodarka.pl, ekonomiaspoleczna.pl, CR Navigator oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Międzynarodowa organizacja Ashoka od ponad 30 lat wyszukuje i na podstawie surowych kryteriów oceniających przedsiębiorczość, nowatorstwo, potencjał i standardy etyczne przyjmuje do swego grona najwybitniejszych przedsiębiorców społecznych działających w ponad 80 krajach, w tym w Polsce.

Kompleksowe wsparcie takich przedsięwzięć nie byłoby jednak możliwe bez współpracy z liderami biznesu, którzy zapewniają kapitał nie tylko finansowy, ale także doradczy i edukacyjny. UniCredit Foundation, fundacja założona przez UniCredit w 2003 roku i działająca w 17 krajach europejskich, wspiera innowacyjne projekty o znaczącym oddziaływaniu  społecznym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak mówi Maurizio Carrara, prezes UniCredit Foundation, „w swoich działaniach UniCredit Foundation wybiera współpracę z doświadczonymi organizacjami specjalizującymi się w przedsiębiorczości społecznej. Celem tych wspólnych działań jest identyfikowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw mogących osiągać wysoki poziom oddziaływania społecznego dzięki tworzeniu miejsc pracy oraz innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie usług publicznych.”

Udział biznesu w takich projektach, jak Społeczny StartUp to przejaw zaangażowania społecznego biznesu w nowoczesnym wydaniu, którego skutki są długofalowe i niezwykle korzystne dla wszystkich stron: przedsiębiorcy społeczni lepiej rozumieją mechanizmy rządzące wolnym rynkiem, a biznes zyskuje nowych partnerów, kontrahentów i potencjalnych klientów. Wolontariat kompetencyjny ze strony pracowników dużych firm na rzecz społeczników to niewątpliwie jeden z najlepszych, a być może najlepszy sposób integrowania zespołów. Nic tak nie integruje różnych ludzi, jak wspólne pomaganie i rozwiązywanie problemów społecznych, których na co dzień wielu z nas nie dostrzega. A włączanie do aktywnego uczestnictwa w rynku grup z różnych przyczyn wcześniej zmarginalizowanych ma wymiar nie tylko społeczny i humanitarny, ale także gospodarczy.

Więcej informacji o konkursie Społeczny StartUp na www.spolecznystartup.pl