Sodexo Polska nagrodzone za działania na rzecz niepełnosprawnych!

Springboard Consulting LLC, amerykańska firma wspierająca osoby niepełnosprawne wchodzące na rynek pracy, wyróżniła Sodexo Polska On-site Services, przyznając firmie prestiżową nagrodę „Disability Matters Europe Award 2015”. Jury, w kategorii zasoby ludzkie, doceniło prowadzony przez Sodexo program wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych.

Ideą konkursu Disability Matters Award jest przełamywanie stereotypów, zachęcanie do tworzenia miejsc pracy dla osób z różnymi dysfunkcjami oraz wspieranie integracji tego środowiska. Przyznanie nagród zamyka kolejne edycje konferencji Disability Matters, zrealizowane przez Springboard Consulting LLC w Ameryce Północnej, Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku. Uczestnikami debat poświęconych problemom osób niepełnosprawnych byli przedstawiciele największych firm i organizacji charytatywnych, najwybitniejsi eksperci i specjaliści branży Human Resources oraz praktycy w zakresie zarządzania różnorodnością.

Podczas tegorocznej konferencji Disability Matters Award, Sodexo Polska On-site Services otrzymało nagrodę „Disability Matters Europe Award 2015” w kategorii zasoby ludzkie. Wyróżnienie to efekt uruchomionego przez Sodexo w 2006 roku i konsekwentnie realizowanego przez programu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Różni w życiu, równi w pracy

W Sodexo Polska On-site Services pracują obecnie 143 osoby z różnorodnymi dysfunkcjami,
w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Przyuczanie do pracy osób z niepełnosprawnością fizyczną nie różni się niczym od wdrożenia pozostałych pracowników. Mają oni taki sam dostęp do szkoleń, awansów oraz są oceniani według takich samych kryteriów. Wdrożenia pracowników niepełnosprawnych intelektualnie przebiegają z udziałem wykwalifikowanych trenerów pracy, którzy pomagają im przez cały okres zatrudnienia. Przy przydzielaniu zadań bierze się pod uwagę ich predyspozycje, kompetencje, umiejętności i doświadczenia. Pracownicy z dysfunkcją intelektualną również mają szansę na awans. Ponadto, wszystkie osoby zatrudnione w Sodexo Polska On-site Services są zapraszane do udziału w spotkaniach integracyjnych.

W dzisiejszych czasach, niepełnosprawność nie skazuje ludzi na trwanie w bezczynności i bezradności. Osoby z różnymi dysfunkcjami mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony różnych organizacji i instytucji, dających możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Firmy nagradzane statuetkami Disability Matters Award są najlepszymi przykładami etyki w biznesie oraz dojrzałej polityki personalnej otwartej na potrzeby niepełnosprawnych. Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do tego znamienitego grona. Mamy nadzieję, że prowadzony przez nas projekt stanie się inspiracją dla innych firm–  powiedziała Monika Bentkowska, Dyrektor Zasobów Ludzkich z Sodexo Polska On-Site Services.

Aby dotrzeć ze swoją ofertą do osób niepełnosprawnych, Sodexo Polska On-site Services podjęło współpracę z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum DZWONI”. Firma współpracuje także z fundacjami i organizacjami z całej Polski, m.in. ze Stowarzyszeniem ,,Otwarte Drzwi”, Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacją Integracja oraz z urzędami pracy. Sodexo Polska On-site Services jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Prowadzony przez Sodexo Polska On-site Services program zatrudniania niepełnosprawnych
jest wzorem dla innych oddziałów firmy zlokalizowanych w 80 krajach całego świata.