Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Zamet Industry

Fot. Zamet Industry

wiodącego producenta wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – wyniosły w I półroczu 2014 roku 101,9 mln zł, o 17,3 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka po sześciu miesiącach bieżącego roku wygenerowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 16,2 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. 

W II kwartale 2014 roku Grupa Zamet osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 56,4 mln zł, w porównaniu z II kwartałem 2013 roku, w którym przychody osiągnęły poziom 45,0 mln zł, jest to wzrost o 25,2%. Wynik netto w II kw. bieżącego roku wyniósł 7,15 mln zł, w okresie porównywalnym 7,6 mln zł.

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST.