W sierpniu na najlepszych funduszach można było zarobić blisko 9 proc.

Sierpień był udany dla większości osób inwestujących w fundusze. Zaskoczeniem miesiąca było odreagowanie na polskim parkiecie oraz dobre zachowanie większości rynków rozwiniętych. Najlepszym funduszem okazał się Superfund C, który zarobił +9,08%. Najgorszymi z kolei fundusze typu short. Expander zwraca też uwagę na bardzo słaby wynik funduszu Inventum Zmiennego Zaangażowania, który w tak sprzyjających okolicznościach rynkowych stracił aż -4,4%.

 

 

Mimo lipcowej wyprzedaży, w sierpniu rynki znowu powróciły do wzrostów, głównie za sprawą „impulsu” ze strony giełdy amerykańskiej. Tamtejszy S&P500 zyskał +3,8% ustanawiając nowy, historyczny rekord powyżej 2000 punktów. W ślad za nim poszły indeksy europejskie w tym niemiecki DAX blisko +3%, brytyjski FTSE250 +3,1% oraz francuski CAC +4,2%. Średnia stopa zwrotu z grupy funduszy akcji amerykańskich wyniosła +4,5% a akcji europejskich rynków rozwiniętych +2,2%. Również od początku sierpnia mogliśmy obserwować poprawę nastrojów na warszawskim parkiecie, głównie za sprawą dobrych informacji o liczbie osób które zdecydowały się pozostać w OFE oraz dużemu popytowi na polskie akcje ze strony inwestorów zagranicznych. Dobry wyniki zanotował WIG (+3,7%) oraz mWIG40 (+3%). Natomiast po ostatnich kilku dobrych miesiącach , „zadyszki” dostała giełda w Stambule i główny indeks XU100 stracił ponad -2%.

 

W sierpniu najwyższą stopę zwrotu (+9,08%) wypracował fundusz Superfund C. Realizuje on strategię managed futures, która opiera się na podążaniu za trendami. Warto zauważyć , że w pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy w sierpniu znalazły się jeszcze trzy inne fundusze z oferty Superfund: Superfund Trend Plus Powiązany SFIO (+7,44%), Superfund B (+7,29%) oraz Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (+7,27%).

 

Na drugim miejscu uplasował się fundusz Quercus lev (+8,72%), którego celem jest odwzorowywanie dwukrotności zmian indeksu WIG20. Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się fundusze Investor Ameryka Łacińska oraz ING (L) Ameryki Łacińskiej które inwestują aktywa w akcje i inne papiery wartościowe prowadzące działalność w krajach Ameryki Łacińskiej. Cel ten realizują poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy zagranicznych DWS Invest Latin American Equities (w przypadku Investor) oraz ING (L) Invest Latin America (w przypadku ING).

 

10 najlepszych funduszy w sierpniu 2014

Stopa zwrotu za okres 1 m-c

Zysk inwestując 10 000 PLN
(brutto)

Zysk inwestując 10 000 PLN
(netto)

Superfund C (Superfund SFIO)

9,08%

908 zł

735 zł

QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)

8,72%

872 zł

706 zł

Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO)

7,95%

795 zł

644 zł

ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO)

7,74%

774 zł

627 zł

Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa

7,44%

744 zł

603 zł

Superfund B (Superfund SFIO)

7,29%

729 zł

590 zł

Superfund Trend Bis Powiązany SFIO

7,27%

727 zł

589 zł

Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO)

6,61%

661 zł

535 zł

MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO)

6,53%

653 zł

529 zł

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO)

5,21%

521 zł

422 zł

Źródło: opracowanie Expander Advisors

 

Najgorszymi funduszami sierpnia (co nie powinno dziwić) okazały się fundusze typu short, których celem jest odwzorowywanie indeksu WIG20short, które mają zarabiać podczas spadków indeksu WIG20. Najwięcej stracił Quercus short (-4,45%) a tuż za nim znalazły się ALTUS Short (-3,33%) oraz Ipopema Short Equity (-3,27%). Niewiele gorszy wynik miał fundusz Eurogeddon (-3,55%), realizujący dosyć pesymistyczną politykę inwestycyjną zakładającą m.in. zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach futures na WIG20, DAX czy CAC40.

Zaskakujące jest natomiast drugie miejsce funduszu Inventum Zmiennego Zaangażowania, który w tak sprzyjających okolicznościach rynkowych stracił aż -4,4%.

 

10 najgorszych funduszy w sierpniu 2014

Fundusz

Stopa zwrotu za okres 1 m-c

Strata inwestując 10 000 PLN

QUERCUS short (Parasolowy SFIO)

-4,45%

-445 zł

Inventum Zmiennego Zaangażowania (Inventum FIO)

-4,40%

-440 zł

Eurogeddon (Opera SFIO)

-3,55%

-355 zł

ALTUS Short (FIO Parasolowy)

-3,33%

-333 zł

Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)

-3,27%

-327 zł

Inventum Zrównoważony (Inventum FIO)

-2,31%

-231 zł

BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)

-2,26%

-226 zł

Inventum Stabilnego Wzrostu (Inventum FIO)

-2,15%

-215 zł

BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy)

-2,08%

-208 zł

Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO)

-1,84%

-184 zł

Źródło: opracowanie Expander Advisors

 

Piotr Nowak

Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych

www.expander.pl