Serinus wraca na Ukrainę

Serinus Energy rozpoczął prace nad odwiertem Makiejewskoje-22. Przewiduje się, że łącznie z testami potrwają one około 80 dni. M-22 jest pierwszym z pięciu odwiertów, których wykonanie Spółka zaplanowała do połowy 2015 r.

Głównym celem M-22 jest strefa S-6, której dużą zasobność w węglowodory potwierdziły odwierty M-16, M-17 oraz O-15. Równocześnie, badaniom poddane będą także strefy S-5 i S-7. Makiejewskoje-22 zlokalizowany jest w bliskiej odległości od odwiertu M-2, którego produkcja ze strefy S-5 wynosi obecnie 7,7 tys. m sześc. gazu dziennie. Spółka zapewnia, że w przypadku powodzenia prac, odwiert zostanie natychmiast podłączony do produkcji. Będzie to możliwe dzięki, przygotowanym z myślą o nowych odwiertach, liniom przesyłowym. M-22 zostanie objęty obniżoną stawką opłat koncesyjnych, która wynosi 30,25 proc. w okresie pierwszych dwóch lat produkcji.

„Bardzo cieszymy się z ustabilizowania sytuacji na terenie naszych aktywów i powrotu do prac. Wykorzystaliśmy chwilową przerwę na przeanalizowanie aktualnej sytuacji na Ukrainie, rozpatrzenie różnych scenariuszy przyszłych działań i ustanowienie priorytetów dla Spółki. Na chwilę obecną planujemy trzymać wysokie tempo prac i poczynając od października, wykonać  co najmniej pięć nowych odwiertów do połowy 2015 r.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach zaplanowanego programu prac, Serinus wykona w dalszej kolejności odwierty M-15, M-24, M-25 i NM-4. Pierwszy z nich jest odwiertem konturującym, którego celem będą strefy S5, S6 i S7 – wcześniej odkryte i rozpoznane przez odwierty M-16 i M-17. M-24 oraz M-25 badać będą te same struktury geologiczne, co odwiert M-22. Prace nad NM-4 Spółka rozpoczęła w drugim kwartale 2014 r. Tuż przed tymczasowym zawieszeniem prac w czerwcu, osiągnął on głębokość 102 m. Powodzenie prac nad odwiertem NM-4 może otworzyć nowe potencjalne obszary wydobywcze na polach Olgowskoje, Makiejewskoje i Północne Makiejewskoje.