Serinus produkuje już niemal milion m sześc. gazu dziennie!

Dzięki podłączeniu do produkcji odwiertu M-17, aktualny poziom wydobycia Serinus Energy na Ukrainie wynosi 991 tys. m sześc. gazu i 120 baryłek kondensatu dziennie. Średnia dzienna produkcja ze wszystkich aktywów w II kwartale 2014 r. wyniosła 4.964 baryłki ekwiwalentu ropy naftowej. Na wynik składa się wydobycie z Ukrainy – ponad 603 tys. m sześc. gazu i 102 baryłki kondensatu dziennie – oraz Tunezji – 1.310 baryłki ekwiwalentu ropy naftowej.

Produkcja i ceny

Poziom wydobycia w II kwartale – 4.964 boe/d był o 2 proc. wyższy niż w I kwartale br.

Produkcja netto Serinus na Ukrainie wyniosła ponad 603 tys. m sześc. gazu i 102 baryłki kondensatu dziennie, odpowiednio 4 i 3 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Należy zaznaczyć, że udział odwiertu M-17, który rozpoczął produkcję 26 czerwca jest jedynie śladowy w wynikach drugiego kwartału. Wydobycie z niego obecnie utrzymuje się na poziomie 181,2 tys. m sześc. gazu dziennie (124,6 tys. m sześc. netto dla Serinus), zatem wynik Spółki w III kwartale najprawdopodobniej będzie odpowiednio wyższy. W czerwcu, produkcja na Ukrainie wyniosła 991 tys. m sześc. gazu i 120 baryłek kondensatu dziennie (netto: 693,8 tys. m sześc. gazu i 84 baryłki kondensatu). W porównaniu do danych z końca ubiegłego roku, wydobycie wzrosło zatem o 15 proc. Za tysiąc stóp sześciennych gazu płacono w II kwartale 10,23 USD, a za baryłkę kondensatu 79,86 USD (w I kwartale odpowiednio: 8,67 USD oraz 78,2 USD). Wzrost cen wynikał z zakończenia okresu obowiązywania zniżek na rosyjski surowiec oraz ustabilizowanie się kursu ukraińskiej hrywny względem amerykańskiego dolara.

Średnia produkcja Spółki w Tunezji wyniosła 1,310 boe/d, czyli 3 proc. mniej niż w I kwartale br. Na wynik złożyło się 1,005 baryłek ropy oraz 50 tys. m sześc. gazu dziennie. Za baryłkę ropy płacono średnio 105,34 USD, a za tysiąc stóp sześciennych gazu 14,35 USD. Średnia produkcja w Tunezji w czerwcu wyniosła 1.288 boe/d, na którą złożyło się 978 baryłek ropy oraz 53,8 tys. m sześc. gazu dziennie.

Prace wiertnicze i modernizacyjne

Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno załogi, jak i prowadzonych operacji, Spółka zdecydowała się na czasowe zawieszenie działań związanych z zagospodarowaniem pól na Ukrainie. Produkcja oraz sprzedaż gazu są kontynuowane bez zmian, również zapłaty za sprzedany surowiec wpływają terminowo, zgodnie z umowami.

W II kwartale ukończono prace wiertnicze przy odwiercie M-17. Dwie potencjalne strefy produkcyjne – S6 oraz S7 poddano testom. Najwyższy przepływ gazu uzyskany z pierwszej z nich wynosił niemal 187 tys. m sześc. i została ona podłączona do produkcji. Do tej pory, średnie wydobycie ze strefy S6 wynosi 181,2 tys. m sześc. (124,6 tys. m sześc. netto dla Serinus). Podczas testów strefy S7, bez stymulacji, uzyskano przepływ 25,5 tys. m sześc. gazu. Gdy Spółka wznowi prace wiertnicze, S7 zostanie poddana stymulacji, a odwiert M-17 podłączony do produkcji z obydwu stref.

W czerwcu rozpoczęto testy odwiertu O-11. Obecnie został on zamknięty w celu odbudowy ciśnienia. W najbliższym czasie nad tym odwiertem nie będą podejmowane prace.

16 czerwca rozpoczęto prace nad odwiertem NM-4. Po osiągnięciu głębokości 102 m, został on orurowany. Obecnie oczekuje na wznowienie prac.

Infrastruktura

W marcu rozpoczęła pracę nowa stacja przetwórstwa gazu przy polu Makiejewskoje. Pod koniec kwietnia podłączono do niej odwiert M-16. Aktualnie, odwierty o wyższym ciśnieniu przepływu kierowane są do nowej stacji, a te z pola Olgowskoje oraz o niższym ciśnieniu do starej stacji.

Dalsze działania na Ukrainie

Po wznowieniu prac, Spółka planuje ukończenie NM-4, po czym urządzenia wiertnicze zostaną przeniesione na teren kolejnego odwiertu – M-22.

NM-4 ma na celu testy nowych stref na tym polu. W przypadku powodzenia, przed Serinus otworzą się możliwości zagospodarowania nowego obszaru, na którym potencjalnie znajdują się węglowodory. Na październik zaplanowany jest program stymulacji, które obejmie odwierty O-11, O-15, NM-3 oraz M-17.

Dalsze działania w Tunezji

W połowie lipca rozpocznie się program prac wiertniczych, który obejmuje wykonanie dwóch nowych odwiertów jeden po drugim: Winstar-12bis oraz Winstar-13. Prace nad każdym z nich zajmie ok. trzech miesięcy, a ich głębokość docelowa to ok. 3.900 m. Po ok. 3-4 tygodniach od rozpoczęcia wykonywania Winstar-12bis urządzenia wiertnicze zostaną przetransportowane na teren Winstar-13.

W kwietniu powodzeniem zakończyła się modernizacja odwiertu CS Sil 1, dzięki czemu produkcja wróciła na poziom 40-50 baryłek ropy oraz 11-15 tys. m sześc. gazu dziennie. Nie udało się niestety skutecznie odnowić odwiertu CS Sil 10. Obydwa zostaną poddane analizom, mającym na celu odnalezienie dalszych możliwości zwiększenia wydobycia.

Rozpoczęto prace modernizacyjne na polach Ech Chouech i Chouech Es Saida. Pierwszym odwiertem poddanym modernizacji jest EC-4. Do tej pory, przeprowadzono jego dokładne oczyszczenie, a w dalszych planach jest perforacja oraz stymulacja. Program modernizacyjny obejmuje również odwierty ECS-1, CS 11 oraz CS-8bis, a jego celem jest zwiększenie wydobycia i rezerw oraz zagospodarowanie nowego obszaru, gdzie potencjalnie znajdować się będą węglowodory.

Program badań sejsmicznych 3D na polu Sanrhar rozpoczął się we współpracy z Geofizyką Toruń na początku czerwca i jest ukończony w ok. 40 proc. Istniejące dane 2D wskazują na istnienie czterech stref geologicznych, które zostaną dokładniej zbadane podczas trwającej kampanii. Obecna produkcja z pola wynosi ok. 50-60 baryłek dziennie z jednego odwiertu, z którego na koniec 2013 roku wydobyto ogółem 421 tysięcy baryłek ropy.

Dalsze działania w Rumunii

Plany Serinus w Rumunii zakładają na ten rok wykonanie dwóch odwiertów oraz zebranie 180 km² danych sejsmicznych 3D. Odwierty Moftinu-1001 i 1002bis zostaną wykonane jeden po drugim, a prace rozpoczną się w listopadzie. Odwiert Moftinu-1000, wykonany na tym polu w 2012 roku na podstawie badań bez wykorzystania technologii 3D natrafił na gaz, ale nie został podłączony do produkcji. Początek badań sejsmicznych zaplanowano na wrzesień. Zajmą one 6-8 tygodni.