Seniorze zaszczep się przeciwko grypie

Miasto st. Warszawa przygotowało dla starszych mieszkańców stolicy programy szczepień ochronnych przeciwko grypie. Już od 1 września rozpocznie się kolejny sezon szczepień dla osób od 65 roku życia pn. „Grypa 65+”.

 

Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego, np. zapalenie mózgu. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70 – 90%. Odporność po szczepieniu wykształca się po około dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesięcy. Wykazano również, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka.

 

Liczne badania wskazują, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji osób starszych. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji i śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań. Kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz pierwszego kontaktu.

 

Programem „Grypa 65+” objęte są także osoby przebywające w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym oraz bezdomni przebywający w noclegowniach i schroniskach na terenie miasta.

M.st. Warszawa na tegoroczny program przeznaczyło  2 038 754 zł, za które może być zaszczepionych  60 245  osób.