SAMOCHODY ELEKTRYCZNE PRZYSZŁOŚCIĄ MIAST?

Samochody elektryczne przyszloscia miast

NOWE ROZWIĄZANIA PODCZAS SESJI ECO-MIASTO

Jak uczynić aktywną mobilność atrakcyjną dla mieszkańców miast? Czy receptą na sukces może być e-mobilność? Już 11 września w Gdańsku, podczas V Kongresu Mobilności Aktywnej uczestnicy sesji ECO-MIASTO będą zastanawiać się, co zrobić, by mobilność zrównoważona przynosiła korzyści miastu, środowisku i jego mieszkańcom. Sesja odbywa się w ramach drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO, który wyłoni najbardziej zaangażowane polskie miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aby poznać nowe ekologiczne rozwiązania, trendy i sprawdzone europejskie praktyki, w ramach projektu ECO-MIASTO w różnych częściach Polski odbywają się seminaria tematyczne. Przedstawiciele miejskich samorządów już 11 września w Gdańsku będą mogli wziąć udział w sesji tematycznej, dotyczącej jednej z kategorii konkursowych – mobilności zrównoważonej. Ekologiczny transport będzie towarzyszył uczestnikom także w praktyce, bowiem honorowi goście Kongresu zostaną przetransportowani samochodami elektrycznymi firmy Renault z lotniska im. Lecha Wałęsy do centrum konferencyjnego Amber Expo, gdzie rozpocznie się konferencja.

W programie seminarium przewidziane są wystąpienia przedstawicieli francuskich i polskich samorządów na temat najważniejszych kwestii związanych z transportem w miastach. Nowe rozwiązania technologiczne, ale także promowanie osiągnięć samorządów intensywnie działających na rzecz zwiększenia roli ekologicznych środków transportu w codziennym życiu mieszkańców to kluczowe zagadnienia seminarium projektu ECO-MIASTO. Uczestnicy zastanowią się, jakie bodźce mogłyby zmotywować społeczeństwo do korzystania z samochodów elektrycznych i stacji ładowania, a francuscy przedstawiciele miast będą debatować nad możliwościami wdrożenia systemów car sharing i car pooling. Sebastien Durrmeyer, przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce, opowie o konkursie ECO-MIASTO 2014, o jego założeniach, celu i przede wszystkim korzyściach, jakie dla samorządów, środowiska i mieszkańców może przynieść udział w tym przedsięwzięciu. Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie eco-miasto.pl

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.