Rusza 6. edycja konkursu „Klasa ze snów”

Startuje 6. edycja ogólnopolskiego konkursu „Klasa ze snów”. Tym razem nadrzędnym celem inicjatywy jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży. Organizator zaplanował dwa plebiscyty – filmowy i merytoryczny. Szkoły mogą się zgłosić do obu, albo tylko do jednego. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 października do 15 listopada 2015.

W konkursie filmowym – uczniowie we współpracy z nauczycielem przygotowują film przedstawiający wymarzoną klasę wyposażoną w nowoczesne technologie.

W konkursie merytorycznym – nauczyciel zapoznaje się z Bazą wiedzy z zakresu najnowszych technologii dedykowanych dla sektora edukacyjnego i zdaje egzamin. Ogląda prezentację i pisze tekst. Tematem tej pisemnej pracy ma być kreatywny projekt wykorzystania nagrody głównej czyli monitora interaktywnego do pracy dydaktycznej z uczniami.

Konkurs „Klasa ze snów” odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Patroni medialni to „Dyrektor Szkoły”, „Forum Placówek Niepublicznych”, „Foto Plus”, „Głos Pedagogiczny”, „IT w edukacji”, „Komputer Świat”, „N@uczyciel”, „Nowe Horyzonty Edukacji”, „Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze”, ONET, „Sygnał, by wiedzieć więcej – Magazyn Wychowawczy”, „Szkoła – Miesięcznik Dyrektora” i „Wspólnota”.

Organizatorem konkursu jest ViDiS SA – właściciel portalu www.MultimediawSzkole.pl

Bliższe informacje; na http://www.klasazesnow.pl/ oraz na oficjalnym funpage konkursu na Facebooku www.facebook.com/klasazesnow. Konkurs trwa w okresie od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zgłoszeń do 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Klasa ze snów” można dokonać do 15 listopada 2015 r. Oprócz danych szkoły i danych Dyrektora jednostki, należy również wskazać tzw. Opiekuna akcji, osobę z grona pedagogicznego, która będzie współpracowała z Organizatorem konkursu. Ważne jest, aby była to osoba odpowiedzialna w placówce za kwestie technologiczne – zwłaszcza jeśli szkoła weźmie udział w konkursie merytorycznym. Wówczas to ta właśnie osoba będzie reprezentowała szkołę.

Dokonując zgłoszenia szkoła podejmuje decyzje czy bierze udział w konkursie filmowym i konkursie merytorycznym czy tylko w jednym z nich.

Konkurs filmowy

Film przygotowany przez uczniów we współpracy z nauczycielem musi spełniać regulaminowe wytyczne. Powinien przedstawiać wymarzoną klasę wyposażoną w nowoczesne technologie. Organizator dość szczegółowo wskazuje założenia, którymi należy się kierować. Zaczynamy od 2-sekundowej planszy z nazwą szkoły, a przez kolejnych 118 sekund prezentujemy wymarzoną klasę. Cały film nie powinien być dłuższy niż 2 minuty. Minimalna rozdzielczość w jakiej powinien być przygotowany to 720p. Film powinien być opublikowany w serwisie youtube.com, a link do filmu trzeba przesłać za pośrednictwem www.klasazesnow.pl korzystając z konta, które powstaje przy dokonywaniu zgłoszenia. Film można przesyłać od 16 listopada do 31 stycznia 2016 r. Następnie prace obejrzy i oceni Komisja Konkursowa złożona z 5 osób. Kryteria, które będzie brała pod uwagę to wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu, nakład pracy włożonej w wykonanie pracy konkursowej oraz  wrażenie artystyczno-estetyczne. Obrady Komisji Konkursowej będą trwały do 29 lutego 2016 r.  i tego dnia wyłoni – spośród nadesłanych prac konkursowych – 30 najlepszych filmów! Zostaną one opublikowane na oficjalnym profilu konkursu na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/klasazesnow. Od 1 do 15 marca 2016 r. internauci będą mogli głosować na jeden z filmów. Trzy filmy z największą liczbą polubień zdobędą dla swojej szkoły cenne nagrody:

 • 1-sza nagroda: Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem OPS oraz systemem Windows 10 Home
 • 2-ga nagroda:  Zestaw do wideokonferencji Aver EVC130 PTZ Cam
 • 3-cia nagroda: Tablica interaktywna Qomo QWB200-BW z projektorem Vivitek DX881ST i uchwytem Avtek WallMount 1200

Niezależnie Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze jej zdaniem filmy oraz przyzna 15 wyróżnień z nagrodami pocieszenia.

 • 1-sza nagroda: Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem OPS oraz systemem Windows 10 Home
 • 2-ga nagroda: Projektor interaktywny Vivitek D755 WTiR
 • 3-cia nagroda: Zestaw pilotów do testów Qomo Qclick QRF300 (32+1)
 • Nagrody pocieszenia: 15 x Bon na zakupy sprzętu AV z portalu www.multimediawszkole.pl
  o wartości 300 zł

Wyniki Konkursu filmowego zostaną ogłoszone na stronie Internetowej (www.klasazesnow.pl) 16 marca 2016 r.

Konkurs merytoryczny

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci i młodzieży to nie tylko pobudzanie wyobraźni i kreatywności. W drodze do zapewniania dostępu do nowych technologii, a potem nauki wykorzystywania ich w codziennym życiu potrzebny jest przewodnik. Nauczyciel. Od niego wiele zależy w konkursie merytorycznym. Musi umieć poruszać się wśród nowoczesnych urządzeń i korzystać z dostępnych rozwiązań.  Musi potrafić wybierać i wiedzieć czym się w tych wyborach kierować. To bardzo ważne, żeby był odpowiednio przygotowany.

W ramach konkursu merytorycznego nauczyciel tzw. opiekun akcji musi zapoznać się z Bazą wiedzy. Są to materiały dostępne po zalogowaniu na profilu szkoły. Może to robić w wybranym przez siebie czasie. Istotne jest, żeby w terminie od 16 listopada 2015 r. do 16 marca 2016 r. przystąpił do testu online. Może to zrobić kilka razy, a w systemie będzie widoczny wyłącznie ostatni wynik. Już 50% poprawnych odpowiedzi uprawnia do otrzymania imiennego CERTYFIKATU potwierdzającego zdobytą wiedzę oraz do napisania pracy pisemnej w drugim etapie konkursu merytorycznego. Ponad 70% poprawnych odpowiedzi zaowocuje nie tylko prawem do napisania pracy pisemnej i imiennego certyfikatu, ale także dokumentu dla szkoły, która zyska CERTYFIKAT „Szkoła zorientowana technologicznie”! Pierwszych 200 nauczycieli, którzy zdadzą test z wiedzy technicznej otrzyma wskaźnik teleskopowy z długopisem Nobo.

To jednak nie koniec aktywności w ramach plebiscytu merytorycznego. Pracą konkursową jest tutaj tekst na temat kreatywnego wykorzystania nagrody głównej czyli monitora interaktywnego do pracy dydaktycznej z uczniami. Nie trzeba sobie tego urządzenia wyobrażać, ponieważ uczestnik konkursu merytorycznego może zamówić bezpłatną prezentację Avtek TouchScreen serii Pro. Musi tylko zgłosić taką potrzebę w terminie od 1 października 2015r. do 31 stycznia 2016 r.. Może to uczynić za pośrednictwem konta wygenerowanego podczas rejestracji i określić preferowany termin prezentacji. Decydująca jest tutaj kolejność zgłoszeń.

Temat pracy pisemnej został określony następująco:  „Jak wykorzystał(a)bym monitor interaktywny do pracy dydaktycznej z uczniami. Pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu AV na lekcji.”. Tekst nie powinien być dłuższy niż 2 strony A4 (3.600 znaków na stronie) i musi być wysłany do Organizatora za pośrednictwem indywidualnego konta placówki do 16 marca 2016 r. Autorzy pierwszych 100 nadesłanych prac w uznaniu sprawności i szybkości działania otrzymają nagrody.  Będą to torby na laptopy Kensington SP30 Clamshell.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej. Istotne będzie wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu, kreatywności oraz jej wartość merytoryczna.

Nagrody otrzyma 6 najwyżej ocenionych prac. Komisja Konkursowa przyzna też 15 wyróżnień. Nagrody w zależności od zajętego miejsca są następujące:

 • 1-sza nagroda: Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem OPS oraz systemem Windows 10 Home
 • 2-ga nagroda: Tablica interaktywna Qomo QWB200-BW z projektorem Vivitek DX881ST i uchwytem Avtek WallMount 1200
 • 3-cia nagroda: Projektor CASIO XJ-V1
 • Nagrody za miejsca 4 – 6: Wizualizer Aver U50

Nagrody wyróżnienia: 15 x Bon na zakupy sprzętu AV z portalu www.multimediawszkole.pl o wartości 300 zł

Wyniki Konkursu merytorycznego zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej 31 marca 2016 r.