RUCH S.A. akcjonariuszem e-Kiosk S.A.

RUCH S.A.w zamian za Nexto.pl został właścicielem ponad 28% akcji e-Kiosk SA. Na podstawie podpisanej umowy z Presspublica Sp. z o.o., RUCH S.A. stał się istotnym udziałowcem spółki e-Kiosk S.A. (lidera dystrybucji  prasy cyfrowej pod markami eKiosk.pl i egazety.pl) w zamian za Nexto.pl.

 

Rynek prasy elektronicznej oraz książek w wersji cyfrowej  w ostatnich dwóch latach charakteryzuje się wysokimi wzrostami. Dane pokazują, że dynamika rozwoju e-prasy w naszym kraju jest dwucyfrowa, co oznacza, że jest wyraźne zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę zarówno czytelników jak i wydawców w tym zakresie. RUCH, który od 95 lat specjalizuje się w sprzedaży prasy, dostrzegając ten wyraźny trend postanowił zaangażować się kapitałowo w prężnie rozwijającą się firmę e-Kiosk S.A.

 

„Inwestycja w e-Kiosk jest korzystna dla RUCHu, ale to również dobra informacja dla szerokiego rynku wydawców. Dzięki pozyskanym kompetencjom będziemy w stanie jeszcze lepiej sprzedawać prasę m.in. tworząc komplementarną ofertę prenumeraty papierowej i elektronicznej.” – mówi Dariusz Stolarczyk, wiceprezes RUCH S.A.

 

Zaangażowanie kapitałowe RUCH S.A. potwierdza zarówno obecną pozycję e-Kiosk S.A. w rynku dystrybucji wydań cyfrowych, jak i perspektywę dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Współpraca obu spółek będzie korzystna zarówno dla wydawców jak i czytelników, ponieważ pozwoli bardziej efektywnie promować czytelnictwo zarówno prasy, jak i książek w mieszanym modelu „papierowo-cyfrowym”.

 

„To przełomowe wydarzenie, które rozpoczyna nowy etap dynamicznego budowania rynku czytelnictwa prasy cyfrowej i publikacji cyfrowych w Polsce. Dzięki partnerstwu z RUCH S.A. będziemy rozwijać i wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne spełniając oczekiwane zarówno Czytelników  jak i Wydawców. Istotnie rozszerza się również wachlarz działań promocyjnych dla e-prasy i e-booków jakie można realizować w ścisłej współpracy z Ruch S.A.” – ocenia Dariusz Bąk, prezes e-Kiosk S.A.