Rok 2015 rokiem rozwoju i konsolidacji polskiego przemysłu obronnego

Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu PCO S.A. ocenia miniony rok dla kierowanej przez niego spółki oraz wskazuje główne założenia na rok 2015.

Rok 2014 dla PCO S.A. w podsumowaniu Prezesa Spółki.

Rok 2014 był czasem zmian dla Spółki. 21 października 2014 r. zostaliśmy przyjęci do nowopowstałej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co stanowiło element konsolidacji polskiego przemysłu obronnego.

PCO S.A. umacniało też swoją pozycję czołowego krajowego producenta przyrządów optoelektronicznych oraz rozwijało technologię termowizyjną, którą zaprezentowaliśmy na XXII MSPO w Kielcach.

Strategiczne projekty dla PCO S.A. na rok 2015

Priorytetem w 2015 roku jest system żołnierza przyszłości TYTAN, w którym PCO S.A. odgrywa rolę lidera i integratora. Program TYTAN przewiduje stworzenie zaawansowanego indywidualnego systemu wyposażenia żołnierza przyszłości, który ma składać się z sześciu podsystemów: uzbrojenia, C4I, obserwacji i rozpoznania, ochrony, przenoszenia oraz umundurowania.

Spółka nadal będzie koordynować prace rozwojowe nad tym Programem, jednocześnie dopasowując własną ofertę do wymogów TYTANA. Rok 2015 będzie przełomowy, gdyż ma zostać stworzony prototyp, który zostanie przekazany do badań wojskowych.

W dalszym ciągu, wśród najważniejszych zadań jest aktywny udział Spółki w realizacji programów MON, zwłaszcza we wspomnianym wcześniej Programie TYTAN. Celem PCO S.A. jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań obronnych nowej generacji.

Rozwijane będą wyroby wykorzystujące technologię termowizyjną. Znajdą się wśród nich wyroby wchodzące w skład wyposażenia indywidualnego żołnierza takie jak celownik czy lornetka. PCO S.A. będzie również rozwijać kamery termowizyjne wykorzystywane w pojazdach pancernych z myślą o programie modernizacji czołgu Leopard oraz opracowywanym projekcie wieży bezzałogowej dla KTO Rosomak.

Zamierzamy także rozwijać i udoskonalać wyroby bazujące na technologii noktowizyjnej tak, aby pozostawać w światowej czołówce producentów. Ponadto będziemy kontynuować współpracę z uczelniami wyższymi i instytutami badawczo-naukowymi – dodaje Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu PCO S.A.

Nowe grupy wyrobów poza ofertą dla indywidualnego żołnierza oraz pojazdów bojowych

PCO S.A. w grudniu 2014 roku weszło w skład konsorcjum „Narew”, składającego się z 11 spółek pracujących nad przedstawieniem oferty systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu dla Wojska Polskiego. Będzie się to wiązało z opracowywaniem własnych, krajowych rozwiązań dla tego systemu. W przypadku PCO S.A. będą one bazować na już przygotowanych kamerach termowizyjnych i głowicach optoelektronicznych. Udział w projekcie „Narew” jest dużą szansą na rozwój spółki.

Działalność PCO, a plany konsolidacji polskiego przemysłu obronnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W związku z wejściem PCO S.A. do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w 2015 roku oczekujemy na pierwsze efekty konsolidacji polskiego przemysłu obronnego. Plany restrukturyzacji polskiej „zbrojeniówki” są szansą na rozwój i wzmocnienie pozycji PCO S.A. – producenta przyrządów obserwacyjnych i celowniczych. Liczymy na to, że nowa struktura wpłynie na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu obronnego na tle Europy i świata. Koordynacja strategiczna Polskiej Grupy Zbrojeniowej powinna umożliwić efektywniejsze wykorzystanie potencjału poszczególnych spółek i zapewnić rozwój innowacyjnych technologii.