Rekordowe półrocze MEDIACAP pod względem przychodów

MEDIACAP SA, polska niezależna spółka z branży marketingowej, w pierwszym półroczu 2014 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 30 mln zł, EBITDA na poziomie 2,1 mln zł a zysk netto w wysokości ponad miliona złotych. To rezultat strategii konsekwentnego budowania przychodów spółki, głównie poprzez zrealizowane w ostatnim czasie przejęcia, co oznacza, że po sześciu miesiącach sprzedaż jest na poziomie całego ubiegłego roku.

 

MEDIACAP (tys. zł)

1 stycznia – 30 czerwca 2014

1 stycznia – 30 czerwca 2013

Zmiana

Przychody

29 872,27

17 200,61

73,7%

EBIT

1 845,71

1 286,39

43,5%

EBITDA

2 082,24

1 329,04

56,7%

odpis wartości firmy wg. PSR

483,18

49,88

868,7%

Zysk netto

1 038,44

962,29

7,9%

Środki pieniężne

4 149,38

786,09

427,8%

Kapitał własny

14 537,07

3 478,47

317,9%

 

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST