Razem’89 – Rok Wolności

Wybory w Elekcji, wystawa archiwaliów, test wiedzy, spotkanie wojewodów mazowieckich z ostatnich 25 lat – to przedsięwzięcia, które zorganizował wojewoda, by uczcić 25. rocznicę wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Na bramie urzędu wojewódzkiego przy placu Bankowym wywieszony został również banner z logo Razem’89.

Gra edukacyjna dla szkół z Mazowsza – fikcyjne państwo Elekcja boryka się z problemem bezrobocia, brakiem reform i zubożeniem części społeczeństwa – 17 kwietnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uczniowie z czterech szkół wcielili się w polityków walczących o fotel prezydenta. Uczniowie przygotowywali plakaty, konferencje prasowe i materiały dziennikarskie. Wszystko po to, by przekonać wyborców do siebie. Gra symulacyjna odbyła się także w 39 mazowieckich szkołach. W projekcie udział wzięły placówki m.in. z: Mławy, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Wyszkowa, Iłży, Sochaczewa, Płońska, Nasielska, Mszczonowa i Sokołowa Podlaskiego.

Wystawa w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 14 maja do końca sierpnia Warszawiacy mogli obejrzeć materiały wyborcze, skany gazet oraz dokumenty życia społecznego ukazujące atmosferę 1989 roku. Wystawa została zainicjowana przez wojewodę mazowieckiego oraz dyrektora Biblioteki Narodowej, który udostępnił zbiory placówki.

Test wiedzy. Podczas quizu zorganizowanego 3 czerwca w warszawskim kinie Muranów, uczniowie mazowieckich szkół oraz goście odpowiadali m.in. na pytania związane z wiedzą współczesną: (np.: kiedy została uchwalona obecna konstytucja, kto jest polskim laureatem Nobla). Uczestnicy obejrzeli też film „Egzamin dojrzałości” Marcela Łozińskiego, wystawę archiwalnych fotografii „Od Milicji do Policji” oraz plakaty o tematyce Święta Wolności wykonane przez młodzież. Przed kinem rozstawiono sprzęt policyjny używany dawniej i obecnie.

Spotkanie wojewodów z Mazowsza. 7 listopada wojewoda Jacek Kozłowski zorganizował w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim spotkanie dawnych wojewodów warszawskich, mazowieckich, płockich, ciechanowskich, ostrołęckich, radomskich i siedleckich. Gośćmi specjalnymi byli prof. Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sulowski a także prof. Jan Majchrowski, autor książki „Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela rządu”. Byli wojewodowie wymieniali się doświadczeniami, wspomnieniami, a także oceniali jak zmieniała się rola wojewody od wyborów w 1989 roku. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy MUW oraz szefowie administracji zespolonej z województwa.

Więcej informacji pod bannerem Razem’89 na www.mazowieckie.pl.