Rawlplug zdobywa kolejne rynki

Do 500 mln zł wzrosły przychody grupy kapitałowej Rawlplug po trzech kwartałach 2014 r. Spółka konsekwentnie zdobywa nowe rynki. Pozyskała dystrybutorów na rynku australijskim i tajskim, a w 2015 roku planuje uruchomić spółki zależne w RPA i Portugalii. 

O 4,5%, do ponad 500 mln zł, zwiększyła się sprzedaż grupy Rawlplug po trzech kwartałach bieżącego roku. – Wyniki grupy są zgodne z naszymi założeniami. Nie uwzględniając zdarzenia jednorazowego związanego z odpisami na zlikwidowane spółki w Rumunii i Bułgarii, osiągnięte rezultaty są zadowalające. Z naszej perspektywy bardzo dobrze poradziliśmy sobie ze spowolnieniem na rynku budowlanym. Sprzedaż w kraju wzrosła o 7%, a na rynkach zagranicznych średnio 5% – tłumaczy Radosław Koelner, Prezes Zarządu Rawlplug SA.

Nie uwzględniając zdarzenia jednorazowego, zysk operacyjny grupy po trzech kwartałach 2014 r. narastająco wyniósł 31,7 mln zł (wzrost o 10%), a zysk netto 19 mln zł (wzrost o 25,4%). Równie Zadowalający jest również zysk ze sprzedaży (32,3 mln zł, wzrost o 18,5%) oraz wskaźnik EBITDA (50,7 mln zł, wzrost o 5,8%).

Zgodnie z przyjętą strategią, Rawlplug konsekwentnie zdobywa nowe rynki sprzedaży. Poszerzył sieć dystrybucji o Australię i Tajlandię, a w I kwartale 2015 roku planuje uruchomić spółki zależne w RPA i Portugalii. – Bezpośrednio i pośrednio jesteśmy już obecni w 72 krajach na czterech kontynentach. Nasze produkty w standardzie premium zdobywają uznanie na całym świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie jakość na dynamicznie rozwijającym się rynku budowlanym ma bardzo duże znaczenie. Nasza sprzedaż w tym rejonie świata rośnie skokowo o kilkadziesiąt procent rocznie – podkreśla Radosław Koelner. Prezes Zarządu Rawlplug SA zwraca również uwagę, że dla bliskowschodnich kontrahentów bardzo istotne jest zrozumienie i stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, które dla firmy są wyznacznikiem kierunku rozwoju.