Qumak trzeci kwartał z rzędu zwiększa rentowność sprzedaży brutto

5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracował Qumak po trzech kwartałach 2014 roku. To ponad trzy razy więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie, kiedy wynik netto wyniósł 1,7 mln zł. Przychody po dziewięciu miesiącach trwającego roku wyniosły 404,9 mln zł i były o prawie 16 proc. wyższe rok do roku.

Od stycznia br. technologiczno-informatyczna spółka wypracowała 5,3 mln zł zysku netto. Rok wcześniej wyniósł on 1,7* mln zł. O prawie 16% zwiększyły się w porównaniu w ubr. przychody spółki i przekroczyły 404 mln zł. Osiągnięte wyniki przełożyły się pozytywnie na rentowność największego polskiego integratora technologicznego. W omawianym okresie wyniosła ona 1,3% wobec 0,6% przed rokiem. Warto jednak przy tym odnotować, że wpływ na wynik po trzech kwartałach 2013 roku miało 5,4 mln zł rezerwy zawiązanej na trudno ściągalne należności od Narodowego Centrum Sportu.

Największy wpływ na wypracowany dotychczas w tym roku zysk miały linie biznesowe, które intensywnie rozwijamy. Jest to zgodne z przyjętą strategią na lata 2013-16. Drugi jej etap zakłada zwiększenie penetracji wybranych obszarów rynku, co też jest głównym celem powołanych spółek zależnych o mocno wyspecjalizowanym profilu działania – mówi Paweł Jaguś, prezes Qumak S.A.

Zgodnie z przyjętym planem, Qumak w ostatnich miesiącach utworzył grupę kapitałową, w skład której wchodzą obecnie dwie spółki zależne: Star ITS, oferujący konsulting i prace inżynieryjno-projektowe w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, oraz Skylar, działający w zbliżonym zakresie na rynku infrastruktury lotniczej.

W samym III kwartale tego roku Qumak osiągnął 112 mln zł przychodów, wobec 127 mln przed rokiem, oraz 850 tys. zł zysku netto przy 5,3 mln zł w III kwartale 2013 roku.

Trzeci kwartał 2013 przyniósł nam aż około 75 proc. wyniku wypracowanego w całym roku – z tego względu był dość nietypowy gdyż zwykle realizujemy w tym okresie niewielką część zysku – tłumaczy Paweł Jaguś. – Ważniejsze dla nas jest to, że zakończony kwartał jest trzecim z rzędu, w którym zwiększamy rentowność brutto na sprzedaży. Wyniosła ona 16,8 proc., czyli najwięcej od ponad dwóch lat – dodaje Paweł Jaguś.

Do pozytywnych tendencji w spółce warto również zaliczyć dynamiczne rosnący portfel zamówień. Na koniec października br. jego wartość wynosiła 525 mln zł (bez zaksięgowanej już sprzedaży), czyli niemal 16 proc. więcej niż przed rokiem. Około 393 mln z tego przypada już na 2015 rok – jest to poziom o jedną czwartą wyższy niż w tym samym momencie przed rokiem.