Przezorny zawsze ubezpieczony

Podróżując autem dbamy o bezpieczeństwo na różne sposoby. Dobieramy odpowiednie opony, przewozimy dzieci w fotelikach, regularnie sprawdzamy stan techniczny samochodu czy wreszcie szkolimy się z techniki jazdy. Ale aby czuć się bezpiecznie na drodze warto zastanowić się też nad odpowiednim ubezpieczeniem. Pamiętajmy, żeby podejmując decyzję o jego wyborze brać pod uwagę różne scenariusze, które mogą nas spotkać.

Dostępne na rynku ubezpieczenia można najprościej podzielić na dwa rodzaje: ubezpieczenie obowiązkowe (OC) i dowolne (AC, NNW, Assistance).

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem od tzw. odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni kierowcę ubezpieczonego pojazdu w przypadku, gdy doprowadzi on do zdarzenia drogowego, a w konsekwencji do powstania szkód majątkowych czy osobowych. Posiadanie OC uchroni nas przed pokrywaniem z własnej kieszeni kosztów leczenia osób poszkodowanych, czy naprawy samochodów w wypadku spowodowanym z naszej winy.
Ubezpieczenie to działa w ramach określonych sum gwarancyjnych. Jeśli koszty spowodowanego przez nas wypadku przekroczą szkody na osobach (5 mln euro) albo na mieniu (1 mln euro), będziemy musieli je pokryć z własnej kieszeni.
„Pamiętajmy również, że ubezpieczanie to musimy wykupić nawet, jeśli samochód stoi nieużywany w garażu. Jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję bez ważnego ubezpieczania OC, możemy zapłacić nawet 3 500 zł kary, w przypadku gdy ubezpieczanie przestało działać 14 dni temu. Jeśli natomiast wsiadamy do pożyczonego pojazdu, zawsze przed ruszeniem upewnijmy się, że posiada on OC, w innym przypadku cały ciężar naprawy finansowej szkody na końcu spadnie na nas” – przestrzega Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.
Do grupy ubezpieczeń dobrowolnych należy AC, które w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia będzie chroniło nasz pojazd przed konsekwencjami jego uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego z naszej winy. AC może również chronić auto przed konsekwencjami zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, huragan, kradzież. Polisy AC mogą również ubezpieczać bagaż przewożony w samochodzie. Dzięki temu odzyskamy również pieniądze za zniszczony w wypadku laptop, wózek dziecięcy itp.

Decydując się na auto casco należy zwrócić uwagę na jego zakres. Może ono obejmować wszystkie zdarzenia, ale może też dotyczyć tylko wybranych zdarzeń, które będą opisane w OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który dokładnie opisuje warunki umowy. Powinniśmy się z nim zapoznać, jeśli nie chcemy przeżyć rozczarowania, gdy po szkodzie okaże się, że nasze ubezpieczenie akurat takich zdarzeń nie obejmuje.

Kolejnym dobrowolnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Zabezpiecza kierowcę i pasażerów oraz obejmuje wypadki związane z ruchem pojazdu, a także te, które dzieją się wokół niego, jak np. ładowanie, wsiadanie. Ubezpieczenie to pozwoli pokryć koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją, a dzięki niemu otrzymamy pieniądze w razie uszkodzenia ciała czy śmierci.
Przy podejmowaniu decyzji o jego wykupieniu należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, tak by zabezpieczała ona wartość potencjalnych strat. Assistance to kolejne ubezpieczenie z grupy dobrowolnych. Warto jednak je wykupić, ponieważ gwarantuje, że w przypadku zdarzenia, w wyniku którego stracimy nasz pojazd albo zostanie on unieruchomiony, my nie pozostaniemy sami. Dzięki Assistance otrzymamy pomoc – jeśli zatrzaśniemy kluczyki lub będziemy holowani, mamy zapewniony pojazd zastępczy, a w razie konieczności nocleg czy zamiennika kierowcy. Ubezpieczenie to w szerszej formie działa w kraju ubezpieczonego, ale również w węższym zakresie za granicą.
Firmy ubezpieczeniowe w trosce o kierowców uruchamiają dodatkowe usługi. Kierowcy mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenia np. od stłuczenia szyb czy na wypadek przebicia opon.
Decyzja o wyborze oferty ubezpieczeniowej powinna być przemyślana. Bezwzględnie musimy wykupić OC, natomiast inne ubezpieczenia według własnych potrzeb i uznania. Pamiętajmy jednak, by rzetelnie analizować oferty i przy wyborze nie kierować się tylko ceną. Dla kierowcy najważniejszy powinien być zakres ubezpieczenia. Im szerszy, tym będziemy spokojniejsi na drodze i lepiej przygotowani na drogowe sytuacje.