Jak przewidywać przychody firmy  w arkuszu Excel?

Fot. Onex Group

Każda firma, niezależnie od wielkości czy branży, w której działa, powinna na bieżąco prowadzić rachunek kosztów i przychodów. O ile te pierwsze relatywnie łatwo ustalić, o tyle prognozowanie przychodów to najczęściej „wróżenie z fusów”. Możemy kierować się naszymi obserwacjami rynkowymi i doświadczeniem, ale czemu do tego celu nie wykorzystać arkusza kalkulacyjnego? Microsoft Excel 2013 przy pomocy trzech funkcji statystycznych – REGLINP, REGLINW, REGLINX – pomoże obliczyć trend, jaki prawdopodobnie nastąpi w przyszłości.

Microsoft Excel 2013 to zaawansowany kombajn matematyczny, który jest w stanie wykonać praktycznie wszelkie obliczenia, przede wszystkim matematyczne, logiczne i tekstowe. Mało kto jednak zna wszystkie funkcjonalności, przez co korzystanie z arkusza kalkulacyjnego ogranicza się do znanych, prostych obliczeń i kreślenia graficznych wykresów – mówi Mateusz Miciński, menadżer ds. produkcji szkoleń w Onex Group. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy przedsiębiorstwo, sklep czy jakąkolwiek formę firmy handlowej, która w pierwszych ośmiu miesiącach osiągnęła sprzedaż na przyzwoitym poziomie. Chcemy jednak przewidzieć sprzedaż na kolejne miesiące. I w tym bardzo pomocny może okazać się arkusz kalkulacyjny Excel – dodaje Mateusz Miciński.
Korzystamy z funkcji statystycznych
W arkuszu kalkulacyjnym, na wstążce FORMUŁY pod przyciskiem „Więcej funkcji” kryje się bogata lista funkcji statystycznych, które na podstawie pewnych, znanych i doświadczonych danych są w stanie wyodrębnić szacunkowe i prawdopodobne cechy badanego trendu. Właśnie te funkcje bardzo dobrze sprawdzą się przy prognozowaniu przychodów. Na wspomnianej liście, znajdują się trzy funkcje bezpośrednio związane z trendem:
• REGLINP – na podstawie danych wejściowych, danych z przeszłości, wylicza szacunkowy trend liniowy, jaki prawdopodobnie nastąpi w przyszłości;
• REGLINW – podobnie jak funkcja wyżej, w oparciu o dane z przeszłości, wylicza konkretne wartości trendu liniowego;
• REGLINX – ta funkcja wylicza konkretne wartości trendu, biorąc pod uwagę zarówno trend liniowy, jak i dane z przeszłości.
Prognozowanie w MS Excel w praktyce
Załóżmy, że chcemy oszacować nasze przychody do końca roku, aby przewidzieć budżet na planowaną inwestycję w przyszłym roku. Znamy uzyskane przychody w poszczególnych miesiącach od stycznia do sierpnia tego roku, musimy zatem wyliczyć przewidywane przychody przypadające na miesiące od września do grudnia. Jak to zrobić?
W arkuszu kalkulacyjnym w pierwszej kolumnie (kolumna A) wprowadzamy numery poszczególnych miesięcy. Następnie w kolumnie B wpisujemy poszczególne przychody. Teraz w drugiej kolumnie przy dziewiątym miesiącu wstawiamy funkcję, która wyliczy konkretną wartość trendu. Którą funkcję wykorzystamy? W naszym przypadku będzie to REGLINW, która oszacowuje konkretne wartości dla trendu liniowego. Ze wstążki FORMUŁY wybieramy przycisk „Więcej funkcji”, przechodzimy do menu „Statystyczne” i klikamy funkcję REGLINW. W okienku argumentów funkcji musimy określić zmienne: znane wartości Y oraz znane wartości X. To dane, które posiadamy, dane z przeszłości. Wartościami Y będą przychody od pierwszego do ósmego miesiąca. Z kolei zmiennymi X będą miesiące od stycznia do sierpnia. Wartością nową X natomiast będą miesiące od września do grudnia. Wartości stałej nie ustalamy, bowiem w naszym przypadku nie jest ona konieczna. Po zatwierdzeniu argumentów funkcji, przy dziewiątym miesiącu wyświetlona zostanie obliczona kwota przewidywanego przychodu. W analogiczny sposób wstawiamy funkcje dla pozostałych miesięcy, pamiętając, aby wartości X i Y zawierały kolejne wyliczone już miesiące.
Funkcje statystyczne w MS Excel 2013

Źródło: Onex Group