Przedsiębiorco obniż podatek dzięki IKZE!

Według danych GUS[1] w Polsce istnieje ponad 1,79 mln działalności gospodarczych, zatrudniających do 9 osób. Blisko 2/3 z nich to firmy jednoosobowe. Jak co roku, przedsiębiorcy szukają możliwości obniżenia podatku bardzo często nie zdając sobie sprawy z dostępnych na rynku narzędzi, jakimi mogą się posłużyć. Jednym z nich są wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które nie tylko zredukuje wysokość podatku, jaki będziemy musieli zapłacić fiskusowi, ale realnie może przyczynić się do poprawy jakości naszego życia na emeryturze.

Ostatnie trzy miesiące każdego roku kalendarzowego to dla wielu przedsiębiorców (zwłaszcza prowadzących działalność jednoosobową) okres poszukiwania możliwości obniżenia podatku dochodowego. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że istnieje takie rozwiązanie jak Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że IZKE jest produktem relatywnie młodym, dostępnym na rynku dopiero od 2012 roku. Po drugie, wiele instytucji finansowych, które mają IKZE w ofercie, prawie w ogóle go nie promuje.

„Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to nic innego jak dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, której największym atutem jest ulga podatkowa wynosząca za 2015 rok nawet 1 520,25 zł (dla osób płacących PIT 32%). IKZE z założenia ma pomóc w oszczędzaniu na przyszłość i wygenerowaniu jak najwyższego dodatku do emerytury. Jednak ze względu na możliwość skorzystania z ulgi podatkowej jest to niezwykle praktyczne narzędzie dla przedsiębiorców, który poszukują możliwości obniżenia wysokich podatków. Tak istotne udogodnienie ma jednak swoją cenę. Wpłaty na IKZE są limitowane – w 2015 można wpłacić maksymalnie 4 750,80 zł. Ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że wpłacić na IKZE możemy jednorazowo (np. w grudniu). Warto też dodać, że z roku na rok limit wpłat jest systematycznie podnoszony” – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA.

Z ulgi podatkowej oferowanej w ramach IKZE mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem według stawek 18%, 32% oraz według stawki liniowej – 19%. IKZE jest jedną z nielicznych form oszczędzania, z której możemy wypłacać odłożone pieniądze, najczęściej bez żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki temu możemy przeznaczyć zebrane środki na np. losową sytuację, która mogłaby zachwiać naszym budżetem, zarówno przedsiębiorstwa jak i domowym. Zaletą konta jest także możliwość zamknięcia rachunku w dowolnej chwili. Jedyną konsekwencją wycofania się będzie obowiązek doliczenia zainwestowanych pieniędzy do swojego dochodu w rozliczeniu PIT w kolejnym roku.


[1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2013-r-,21,1.html