PROTEKTOR konsekwentnie pnie się w górę

W I półroczu 2014 r. w Grupie Kapitałowej Protektor EBIT wzrósł o 10,6% a zysk netto o blisko 22%, w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. Przychody ze sprzedaży pozostały na podobnym poziomie.

 

Notowana na GPW Grupa Kapitałowa Protektor w I półroczu 2014 r. wypracowała prawie 52 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu            w 2013 r., co wynika w dużej mierze z różnic w kursach walut. Spółka poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach w rachunku wyników.

GK Protektor (tys. zł)

I półrocze 2014

I półrocze 2013

zmiana                                    I półrocze 2014/        I półrocze 2013

2013

Przychody ze sprzedaży

51 926

52 623

-1,3%

105 059,0

Zysk operacyjny EBIT

5 901

5 335

10,6%

9 741,0

rentowność EBIT

11,4%

10,1%

 

9,3%

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

7 035

6 570

7,1%

12 099,0

rentowność EBITDA

13,5%

12,5%

 

11,5%

Zysk netto

2 998

2 463

21,7%

4 819,0

rentowność netto

5,8%

4,7%

 

4,6%

Gotówka w kasie

4 632

3 084

50,2%

5 731,0

Zadłużenie odsetkowe

7 612

14 623

-47,9%

9 123,0

 

„Z ogromną satysfakcją stwierdzam, iż nasza konsekwencja w realizacji planów powoduje zwiększoną dynamikę zysku i poprawę rentowności, budując tym samym fundamenty większej wartości spółki dla akcjonariuszy. Mamy nadzieję, iż tendencja ta utrzyma się w drugim półroczu.komentuje Piotr Skrzyński, Prezes Zarządu PROTEKTOR SA.

 

 

 

Protektor jest obecnie biznesowo zdrową organizacją mogącą przynosić w czasie duże wzrosty wartości dla akcjonariuszy zarówno poprzez dalszy rozwój organiczny oraz przez akwizycje a także możliwą politykę dywidendową. Pierwszy raz od 2004 roku spółka wypłaci w tym roku  5,14 mln zł dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych, czyli 0,27 zł brutto na każdą akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień  26 września, a dzień jej wypłaty na 10 października 2014 r. Przy obecnym kursie rynkowym, daje nam to  jedną z największych stóp dywidendowych płaconych przez spółki na GPW w roku 2014 – na ostatnią sesję sierpnia br. wyniosła ona ponad 9% – i co najważniejsze inwestorzy cały czas mogą uczestniczyć w nabyciu do niej praw.

„Mamy silną fundamentalną pozycję. Gdy spojrzymy przykładowo na zmiany gotówki i spadku zadłużenia spółki, wyraźnie widać, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wygenerowaliśmy blisko     9 mln zł czystej gotówki, nie licząc oczywiście dokonanych inwestycji i zmian w pozostałych elementach kapitału pracującego. Dlatego z optymizmem patrzymy na resztę roku. Intensywnie pracujemy nad nową lokalizacją fabryki w Lublinie oraz założeniami do nowej ambitnej strategii na  lata  2014 – 2016” – podkreśla Piotr Skrzyński.