Prezentacja „Globalnego raportu konkurencyjności 2014-2015”

Biuro Prasowe NBP zaprasza na prezentację „Globalnego raportu konkurencyjności 2014-2015” opracowanego przez World Economic Forum. Globalny Indeks Konkurencyjności, obliczany przez World Economic Forum, ma kluczowe znacznie dla zagranicznych inwestorów. To pierwszy etap selekcji rynków, na których warto inwestować, a także cenne i wiarygodne źródło analizy porównawczej. W zeszłym roku Polska spadła o jedno miejsce i zajęła 42. pozycję wśród 148 klasyfikowanych państw.

 

Zapraszamy na seminarium w dniu światowej premiery Raportu, która odbędzie się w środę 3 września, o godz. 9.30 w siedzibie NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie (sala im. W. Grabskiego). Wyniki raportu zaprezentujeprof. Piotr Boguszewskiz Departamentu Stabilności Finansowej NBP. Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o akredytację w Biurze Prasowym NBP (e-mail press@nbp.pl lub telefonicznie: 22 653 20 12).

 

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo:

  • Jak Polska zaprezentowała się w tegorocznej edycji Raportu, także na tle innych państw regionu?
  • Czy innowacyjność polskiej gospodarki nada się obniża?
  • Czy udało nam się wzmocnić główne filary konkurencyjności: instytucje, infrastrukturę, otoczenie makroekonomiczne oraz zdrowie i edukację?
  • Co najbardziej utrudnia prowadzenie działalności przedsiębiorcom w Polsce?
  • Czy przepisy podatkowe mogą ograniczać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw?
  • Jak w tym roku zostały ocenione Stany Zjednoczone i nasi najważniejsi partnerzy gospodarczy, w tym Niemcy?
  • Które kraje są najbardziej konkurencyjne na świecie? Czy Szwajcaria utrzymała pozycję lidera?

 

„Globalny raport konkurencyjności” prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez Word Economic Forum. Bierze w nich udział około 140 państw i kilkanaście tysięcy firm z całego świata. Narodowy Bank Polski aktywnie uczestniczy w badaniach i jest polskim partnerem WEF. Wykorzystywany w „Globalnym raporcie konkurencyjności” ranking konkurencyjności jest oparty na globalnym indeksie konkurencyjności (Global Competitiveness Index, GCI), opracowanym po raz pierwszy w 2004 r. dla Światowego Forum Gospodarczego przez Xaviera Sala-i-Martin, współautora tegorocznego opracowania. Zgodnie z definicją konkurencyjności jako „zbioru instytucji, polityk oraz czynników determinujących poziom wydajności w danym kraju” punktacja Raportu jest obliczana na podstawie danych publicznych i prywatnych w podziale na 12 kategorii, tzw. filarów konkurencyjności, które dopiero razem tworzą pełny obraz konkurencyjności danego kraju.