Co dla polskich pasażerów oznacza 8 dni strajków Lufthansy?

Blisko 50 tysięcy polskich pasażerów może być poszkodowanych w wyniku strajku personelu pokładowego niemieckiego przewoźnika, który oferuje w Polsce 243 połączenia tygodniowo z 9 polskich lotnisk, głównie do Frankfurtu i Monachium. I choć przepisy unijne zabezpieczają interesy podróżnych na wypadek takich sytuacji, to oni sami nie korzystają z praw, które im przysługują.

Opieka nad pasażerem w postaci posiłków i napojów  – w wymiarze odpowiednim do okresu oczekiwania na zastępczy lot, nocleg w hotelu, gdy alternatywny lot jest w dniu późniejszym, transport do i z lotniska oraz dwie darmowe rozmowy telefoniczne to podstawowe obowiązki przewoźnika, niezależnie od faktu czy ponosi on odpowiedzialność za zdarzenie. Co więcej, przewoźnik ma obowiązek przedstawić pasażerowi alternatywne połączenie do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie, włączając przewoźników konkurencyjnych. Prawa te wynikają wprost z Rozporządzeniem (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.  Warto też pamiętać, że dodatkowo przewiduje ono konieczność wypłaty odszkodowania ryczałtowego za anulowany lot, bądź opóźniony w porcie docelowym o co najmniej trzy godziny, do kwoty 600 euro za zdarzenie.

Nawet w przypadku zaopiekowania się pasażerem poprzez zagwarantowanie posiłków i hotelu przewoźnik zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania ryczałtowego” – mówi adw. Marcin Maciejewski, ekspert w zakresie prawa konsumenckiego. „Lufthansa notorycznie odmawia wypłat twierdząc, iż strajk własnych pracowników przewoźnika jest tzw. okolicznością nadzwyczajną, na którą Lufthansa nie ma wpływu. Polskie sądy stoją na straży przepisów i zasądzają odszkodowania w sprawach przez nas prowadzonych”.

Tylko w 2014 roku Lufthansa przewiozła z 9 polskich lotnisk blisko 2 miliony pasażerów. To kolejna w ostatnim czasie akcja protestacyjna pracowników przewoźnika. We wrześniu, po raz 15 protestowali piloci, tym razem, przez 8 dni strajkuje personel pokładowy Lufthansy zrzeszony w związku zawodowym UFO.  Zapowiedział on z minimalnym wyprzedzeniem strajk w dniach 6 – 13 listopada 2015 roku. Strajk rozpoczął się 6 listopada o godzinie 14 dnia i większość rejsów, szczególnie w ruchu dalekodystansowym z Frankfurtu i Düsseldorfu zostało anulowanych.

Pozostali przewoźnicy Grupy Lufthansa, t.j. Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Germanwings, Lufthansa CityLine oraz Swiss nie strajkują i wykonają połączenia do Frankfurtu i Düsseldorfu w trybie dotychczasowym.

Kolejne odwołania lotów ogłaszane są na stronie internetowej www.lufthansa.pl. Przewoźnik informuje pasażerów o nieregularnościach także za pośrednictwem wiadomości SMS. W zakładce „Rebooking” można dokonać zmiany rezerwacji. W przypadku zakupu biletu przez Agenta – zalecany jest kontakt z Agentem.