Polska konsekwentnie w obronie polskiego międzynarodowego transportu drogowego

10 maja 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło spotkała się w Lizbonie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Planowania i Infrastruktury Republiki Portugalii Guilhermem Waldemarem Goulão dos Reis D´Oliveirą Martinsem.

 

–  Konsekwentnie bronimy sektora polskiego międzynarodowego transportu drogowego. Podkreślamy, że zakres dyrektywy o delegowaniu pracowników nie obejmuje kierowców pojazdów w transporcie międzynarodowym. Stosowanie tych przepisów mogłoby skutkować dezintegracją rynku transportowego w UE oraz nałożeniem zbędnych obciążeń na przedsiębiorców – powiedziała wiceminister Justyna Skrzydło podczas spotkania w Lizbonie.

Justyna Skrzydło przedstawiła przedstawicielom Portugalii stanowisko polskiego rządu wobec planowanych przez Komisję Europejskich zmian prawnych dotyczących transportu drogowego (tzw. inicjatyw drogowych wchodzących w skład pakietu mobilności) oraz protekcjonistycznych działań niektórych państw członkowskich wobec tej branży.

Wiceminister towarzyszył szef Gabinetu Politycznego oraz Dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej.