Polska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna

 – Wnioski płynące z przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne globalnego raportu konkurencyjności nie są dla nas optymistyczne – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

W rankingu zostaliśmy sklasyfikowani jako kraj znajdujący się w stanie przejściowym pomiędzy gospodarkami opierającymi swój rozwój na poprawie efektywności a tymi, które są napędzane przez innowacje. Już trzeci rok z rzędu nasz kraj spada w rankingu o jedną pozycję, zajmując obecnie 43. miejsce na świecie – z wynikiem utrzymującym się od kilku lat na poziomie 4,5 pkt (na 7 możliwych do uzyskania). Wyżej od nas są m.in. Czechy, Estonia, Słowacja czy Słowenia.

Polska gospodarka wciąż opiera się na prostych czynnikach rozwoju. Naszą największą przewagą konkurencyjną okazuje się sam rozmiar rynku wewnętrznego, czyli po prostu to, że jesteśmy stosunkowo dużym europejskim krajem. W większości pozostałych aspektów wyraźnie odstajemy od wysoko rozwiniętych części świata. Jak czytamy w raporcie, największymi barierami dla rozwoju gospodarczego naszego kraju są zbyt skomplikowane regulacje podatkowe, anachroniczne prawo pracy, niewydolna i wroga wobec obywateli oraz przedsiębiorców administracja publiczna, a także wysokie stawki podatkowe. Pracodawcy RP wskazywali na wszystkie te problemy już od wielu lat. Polska byłaby teraz w znacznie lepszej sytuacji, gdyby nasze postulaty zostały wzięte wtedy pod uwagę.

Najgorzej wypadamy pod względem innowacyjności gospodarki, co nie wróży zbyt dobrze na przyszłość. Polska nie będzie mogła zbyt długo upatrywać źródła swojej konkurencyjności w niskich cenach, gdyż państwa z innych części świata coraz skuteczniej potrafią się z nami na nie licytować. W warunkach malejącej z roku na rok – z przyczyn demograficznych – liczby osób w wieku produkcyjnym wzrost PKB w coraz większym stopniu będzie musiał wynikać ze wzrostu wydajności pracy, a nie z prostego rozszerzania skali działalności i zwiększania poziomu zatrudnienia. Struktura i sposób funkcjonowania polskiej gospodarki muszą coraz bardziej upodabniać się do tych, jakie widzimy w krajach Zachodu. Właśnie teraz jest czas na podjęcie niezbędnych działań w tym kierunku. W miarę dalszego osłabiania pozycji konkurencyjnej Polski oraz wyczerpywania jej potencjału rozwojowego – dokonanie tych przemian może stawać się coraz trudniejsze.

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP