Polska fizyk zrewolucjonizuje rynek energetyczny

Saule Technologies, firma stworzona przez polską badaczkę Olgę Malinkiewicz, podpisała dziś umowę z inwestorem z Japonii. Wydarzenie zbiegło się z dwoma innymi sukcesami. Spółka otrzymała dotację rządową z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także nawiązała współpracę z ARP Venture. – Jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia na rynek ogniw słonecznych nowej generacji – zapowiada Malinkiewicz. 

 

Dziś w obecności wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Hideo Sawadą a Saule Technologies, firmą założoną przez Olgę Malinkiewicz, młodą fizyk. 

 

Hideo Sawada, jeden z czołowych japońskich przedsiębiorców, posiada udziały w kilkunastu firmach, głównie z sektora finansowego, energetycznego, turystyczno-hotelarskiego i transportowego. W ostatnim czasie, w związku z planowaną liberalizacją rynku energii w Japonii, znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze energetycznym, budując między innymi prywatną elektrownię zasilaną płynnym gazem LNG (ang. liquefied natural gas), a także własny terminal do odbioru LNG. Odnawialne źródła energii, a także nowe technologie z nimi związane, cieszą się jego szczególnym zainteresowaniem. Umowa z Saule Technologies to kolejna inwestycja Sawady w projekt związany
z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

 

– Nowa technologia, nad którą pracuje Saule Technologies ma ogromny potencjał, żeby zrewolucjonizować rynek energii słonecznej, uczynić go bardziej dostępnym i powszechnym. Przyszłe zastosowania tej technologii są niemalże nieograniczone. Z wielką satysfakcją angażujemy się w ten projekt i oczywiście będziemy wspierać firmę stworzoną przez Olgę Malinkiewicz w jej dalszych pracach – mówi Hideo Sawada.

– Jesteśmy dumni, że po roku działalności Saule Technologies zyskuje tak znaczącego inwestora. Umowa z Hideo Sawadą ułatwi nam dostęp zarówno do rynku japońskiego, jak i azjatyckiego. Ta współpraca potwierdza, że małymi, ale pewnymi krokami wchodzimy na światowy rynek. Będziemy kontynuować badania nad wykorzystaniem ogniw perowskitowych we współpracy z najlepszymi ekspertami z całego świata. Przyspieszymy prace nad wdrożeniem technologii – podkreśla Piotr Krych, prezes Saule Technologies.

 

Polska wspiera wejście nowatorskiej technologii na światowy rynek

W sierpniu firma Saule Technologies otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości ponad 25 mln zł. Dzięki tym środkom, a także zaangażowaniu kapitału japońskiego inwestora, spółka będzie mogła zrealizować kluczowy projekt
i przyspieszyć komercjalizację wynalazku. Wartość realizowanego projektu to ponad 34 mln zł. 

 

Spółka nawiązała także współpracę z ARP Venture. Fundusz udzielił jej statusu obserwatora, co dla Saule Technologies oznacza włączenie do Ekosystemu ARP, a w praktyce możliwość nawiązania współpracy z innymi spółkami branżowymi, jednostkami badawczymi i naukowymi. Ponadto firma będzie mogła budować własną pozycję rynkową, korzystając ze wsparcia ARP Venture na poziomie operacyjnym i strategicznym.

 

Artur Kupczunas, wiceprezes Saule Technologies, zauważa, że Polska bardzo dobrze rozdysponowała środki unijnej perspektywy 2007-2013, wzmacniając tym samym krajową gospodarkę i szanse na pozyskanie finansowania z nowych źródeł. – Dzięki temu otrzymaliśmy znaczące dofinansowanie od państwa. Mogliśmy też skorzystać ze wsparcia doświadczonych doradców od pozyskiwania funduszy unijnych z firmy Eurokon – mówi Kupczunas.

 

– Saule Technologies to tylko jeden z przykładów na to, że Polska jest gotowa tworzyć globalne przedsiębiorstwa. Uważam, że mamy bazę naukową, infrastrukturę i przemysł gotowy, by wspierać badania nad wynalazkami. Innowacyjne technologie, odpowiednio pielęgnowane i rozwijane, a także wspierane przez rząd, mogą spowodować, że to właśnie w Polsce może powstać kolejny Apple, Google lub Facebook – podkreśla Olga Malinkiewicz.