Wpływowe kobiety z Europy

Ewa Lipińska i Izabela Śliwowska, zasiadające w zarządach Grupy Ubezpieczeniowej Europa, znalazły się wśród najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego. Ogłoszona lista jest częścią raportu „Kobiety w finansach” opracowanego przez Instytut Innowacyjna Gospodarka na zlecenie Inicjatywy „Znane Ekspertki”.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa może być przykładem dla innych instytucji finansowych pod względem reprezentacji płci w zarządzie. W czteroosobowym zespole połowę stanowią kobiety. Dla porównania, w Polsce jedynie 16,8 proc. stanowisk w zarządach firm i instytucji krajowego sektora finansowego zajmują kobiety. Takie dane płyną z badania przeprowadzonego przez Instytut Innowacyjna Gospodarka,

– Świat finansów coraz częściej dostrzega korzyści płynące z równowagi kobiet i mężczyzn tworzących firmy. Mamy inne podejście do wielu kwestii niż nasi koledzy, ale potrafimy być tak samo wytrwałe w dążeniu do celu i wyzwalaniu zaangażowania zespołów. W moim przekonaniu w finansach nie ma obszaru zarezerwowanego tylko dla mężczyzn. Naszym obowiązkiem jest zachęcać kobiety do rozwoju kariery. Ograniczenia często znajdują się tylko w ich głowach, a nie w organizacjach – mówi Ewa Lipińska, wiceprezes TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.

Raport „Kobiety w finansach” jest podsumowaniem badania obrazującego sytuację kobiet w sektorze finansowym. Ich zmieniająca się rola w społeczeństwie ma swoje odbicie także w obszarze rozwoju zawodowego. Projekt „Znane Ekspertki” ma na celu promowanie kobiet i dążenie do bardziej zrównoważonej obecności płci w życiu zawodowym i zwróceniem uwagi na obecną nierównowagę na szczeblu zarządów czy rad nadzorczych. Twórcy raportu wskazali dziesięć czołowych kobiet polskich finansów oraz zaprezentowali alfabetyczną listę 200 najbardziej wpływowych kobiet w polskich instytucjach finansowych.

– Coraz więcej kobiet pracujących w finansach odnosi obecnie sukcesy. Mają bardzo dobre kwalifikacje, doświadczenie, potrafią być skutecznymi menedżerami. Ostatnie lata przyniosły też zmiany społeczne i odejście od tradycyjnego modelu rodziny. Dzisiaj kobiety chcą się realizować zawodowo. W kolejnych latach można się spodziewać coraz liczniejszego ich uczestnictwa na wyższych stanowiskach w naszej branży – podsumowuje Izabela Śliwowska, wiceprezes TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.

Raport powstał pod osobistym patronatem wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabeli Leszczyny oraz pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich.

Biogramy

Ewa Lipińska – wiceprezes TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. od 2011 r. oraz wiceprezes Open Life TU Życie S.A. od 2015 r. Z branżą finansową związana od ponad 20 lat. Zarządza obszarem inwestycji, aktuariatu, analiz i planowania, operacji, rachunkowości, informatyki i administracji. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz wielu specjalistycznych programów szkoleniowych z obszaru finansów i zarządzania ryzykiem. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółek Europa.ua.

Izabela Śliwowska – od czerwca 2015 r. wiceprezes TU Europa S.A. i TU na Życie S.A. Od 2011 r. pełni także funkcję wiceprezesa Open Life TU Życie S.A. Zarządza obszarem prawa i compliance. Od 13 lat aktywna w branży ubezpieczeniowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.