Polacy obawiają się imigrantów na rynku pracy!

Prawie połowa polskich pracowników z niechęcią podchodzi do zjawiska napływu imigrantów – wynika z badań Work Service S.A. Głównym źródłem obaw jest niepokój o zatrudnienie. 38% Polaków obawia się obcokrajowców przede wszystkim ze względu na możliwość większej konkurencji na rynku pracy. Pracodawcy natomiast są otwarci na cudzoziemców.

W I połowie 2015 wpłynęło do Polski 30 906 wniosków od obcokrajowców o pozwolenie na pracę. To o 28% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Ponad 27 tys. ze złożonych wniosków zostało zaakceptowanych. Choć wciąż pod względem liczby imigrantów, znajdujemy się w ogonie Europy, to proces migracji w ostatnim czasie nasila się zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, co wzbudza wiele emocji.

Jak wynika z najnowszych badań Work Service SA. prawie połowa (48,1%) Polaków boi się napływu imigrantów do naszego kraju, w tym co piąty Polak obawia się tego zjawiska zdecydowanie (22,5%). Główną przyczyną tych niepokojów jest strach o miejsca pracy. Co trzeci Polak (38%) boi się, że przyjezdni zza granicy będą stanowić dla niego konkurencję w oczach pracodawców.

Dlaczego Polacy obawiają się imigrantów_wykres

Pomimo poprawiającej się sytuacji na polskim rynku pracy, wielu naszych rodaków obawia się utraty zatrudnienia z powodu imigrantów. Jak pokazują nasze badania jest to silniejsza obawa niż różnice kulturowe czy etniczne. Największy niepokój o zatrudnienie występują wśród ludzi młodych, osób z wykształceniem podstawowym, czy też mieszkańców wsi, a więc najczęściej w tych grupach, których pozycja na rynku pracy jest najmniej ugruntowana – wyjaśnia Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Pracownicy pełni obaw, a pracodawcy zapraszają

Podczas gdy pracownicy obawiają się konkurencji na rynku ze strony obcokrajowców, to pracodawcy patrzą na nich bardziej przychylnie. Z sierpniowego badania Work Service wynika, że 12% polskich firm planuje w kolejnym roku rekrutację cudzoziemców, a 2/3 przedsiębiorców nie wykazywało obaw w zatrudnieniu pracowników z odmiennych kręgów kulturowych. Jak zaznacza Tomasz Hanczarek to pozytywne podejście do obcokrajowców nie oznacza wcale, że pracodawcy wolą zagranicznych pracowników od polskich.

W polskiej gospodarce mamy wiele sektorów, gdzie deficyty kadrowe są znaczne i należy szukać ich zapełnienia wśród obcokrajowców. Dotyczy to zwłaszcza obszaru produkcji i innych prac, które Polacy niechętnie chcą wykonywać. Coraz częściej pracodawcy szukają także za granicą wysoko wykwalifikowanych pracowników i talentów, których brakuje wśród Polaków. To dwie sytuacje, gdy firmy rzeczywiście sięgają do zagranicznych zasobów pracowniczych. Najczęściej jednak zatrudniają rodzimych pracowników. W naszym niedawnym badaniu ponad 76% pracodawców zadeklarowało, że nie mają potrzeby rekrutacji obcokrajowców, bo w pełni wystarczają im pracownicy z Polski. Obawy znacznej części społeczeństwa są więc nieuzasadnione – uspokaja Tomasz Hanczarek, Prezes Work Service S.A.

Z kim Polak chce współpracować?

Co piąty pracownik (22,3%) wyklucza możliwość współpracy zawodowej z obcokrajowcem. Takie deklaracje w największym stopniu składają osoby z podstawowym wykształceniem. Warto zaznaczyć, że większość Polaków jest otwarta na zawodową współpracę z cudzoziemcami. Chęć pracy z imigrantami deklaruje niemal 69% badanych. – Polscy pracownicy w największym stopniu chcieliby pracować z Brytyjczykami, Amerykanami, Niemcami i Skandynawami, czyli obywatelami tych, krajów, które są jednocześnie najpopularniejszymi kierunkami emigracji Polaków. Widać, że lepsza znajomość tych narodów i kultur niweluje obawy związane ze współpracą zawodową – podsumowuje Inglot.