Polacy chcą płacić kartami w urzędach!

Dziś odbyła się konferencja pt. “Przyśpieszenie zmian w płatnościach” poświęcona analizie i przyszłości sektora płatności w Polsce, na której zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego, na zlecenie firmy SIA, przez ARC Rynek i Opinia. Najwięcej badanych wskazało na płatności zbliżeniowe jako nowoczesną formę dokonywania płatności na rynku krajowym. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że obecność rozwiązań innowacyjnych w ofertach banków jest istotna, a 3/4 z nich wyraziło potrzebę wprowadzenia możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędach administracji publicznej.

Pod względem oceny nowoczesności, spośród innych znanych na polskim rynku metod bezgotówkowego płacenia to płatności zbliżeniowe są najczęściej wymieniane są jako nowoczesne (jest tak zdaniem 41% badanych). Następne w kolejności są płatności poprzez urządzenia mobilne  (najbardziej nowoczesne wg 36% respondentów), a po nich karta płatnicza i przelew internetowy (po 35% w obu przypadkach).

Jednak to, że dany sposób płatności jest uznawany za nowoczesny nie zawsze przekłada się na jego znajomość i częstotliwość używania. Badanie uwydatniło ten kontrast w przypadku takich systemów płatności jak  PayPal, SkyCash, MobilNET (o ile 75% badanych je zna, o tyle zaledwie 14% z nich korzysta) lub płatności poprzez telefon komórkowy z wykorzystaniem technologii NFC (74% respondentów zna ten sposób, ale korzysta z niego tylko 4%). Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku płatności zbliżeniowych i kart kredytowych: wyniki badania wskazują na wyraźną zależność między znajomością tych dwóch sposobów płatności, a korzystaniem z nich na co dzień – 96% respondentów słyszało o płatnościach bezdotykowych i kartach kredytowych, a 82% z nich płaci właśnie w ten sposób, co oznacza wzrost o 9 p.p. w zakresie korzystania wobec wyników zeszłorocznych

Najbardziej cenioną przez Polaków cechą płatności elektronicznych jest szybkość i oszczędność czasu (zdaniem ponad połowy – 55% – uczestników badania), a korzystanie z nich kojarzone jest z brakiem konieczności noszenia przy sobie gotówki (takie skojarzenie miało 20% badanych). Kolejnym ważnym aspektem płatności bezgotówkowych jest wygoda, na co uwagę zwróciła ponad 1/3 respondentów (35%).Dalej badanie pokazuje, szczególnie w odniesieniu do bezgotówkowego płacenia za niedrogie zakupy, że prawie 40% badanych spotkało się z odmową przyjęcia płatności kartą, gdy kwota na rachunku za zakupy była niska: to kolejny dowód na to, że jedną z największych przeszkód na drodze dalszej popularyzacji e-płatności są sprzedawcy. Wartości najbardziej kojarzone z płatnościami elektronicznymi to wygoda używania (dla 90% badanych), innowacyjność (43%) oraz bezpieczeństwo (36%).

Gdy tylko pojawia się temat nowoczesnych sposobów płatności, przedmiotem debaty na nowo staje się bezpieczeństwo transakcji. Pod względem bezpieczeństwa różne sposoby płatności ocenione zostały niemal podobnie, np. płatności dokonywane z telefonu komórkowego (gdzie wymagany jest kod autoryzacyjny) czy też  płatności zbliżeniowe/kartą kredytową. Interesujące dane wynikają z odpowiedzi na postawione respondentom pytanie, czy znają kogoś, kto padł ofiarą oszustwa związanego z e-płatnością: “tak” odpowiedziało jedynie 15%,  przy czym zdaniem 24% to poszkodowana osoba, przez swoją lekkomyślność lub zaniedbanie, znalazła się w takiej sytuacji.

45% osób biorących udział w badaniu przyznało, że coraz mniej interesuje się nowościami w dziedzinie sposobów płatności, ponieważ wachlarz możliwości jest szeroki. Promowanie kolejnych form płacenia bezgotówkowego będzie napotykało na coraz większe trudności wynikające z dużej konkurencji – oferta usług na polskim rynku jest już bardzo bogata. Na przykład, na pytanie o atrakcyjność aplikacji Google’a do dokonywania płatności, większość konsumentów wskazała, że nie ma wyrobionego poglądu, czy tego typu aplikacja byłaby dla nich pożyteczna czy też nie.  Z tego powodu wprowadzanie innowacyjnych pomysłów wymagać będzie złożonej komunikacji, ale jednocześnie stanowić będzie dobrą okazję do promowania korzyści wynikających z używania nowoczesnych form płatności.

Prawie 2/3 respondentów zdaje sobie sprawę, że beneficjentami nowoczesnych bezgotówkowych sposobów płatności są zarówno banki, jak i klienci. Jeśli chodzi o banki, najczęściej wymienianym elementem jest zysk, ale również promocja samej marki banku. Z punktu widzenia klientów najczęściej wymieniane korzyści to wygoda i szybkość transakcji. Oprócz tego, dla 56% respondentów obecność innowacyjnych rozwiązań w ofercie banków to kwestia bardzo lub dosyć ważna, która może zaważyć o wyborze banku.

W przypadku nowych graczy na rynku znajomość nowoczesnych sposobów płatności nie przekłada się na akceptację ich oferty przez klienta: jeśli z propozycją otwarcia rachunku bankowego wyszłaby  instytucją niezwiązaną z bankowością, oferta ta przyciągnęłaby jedynie 17% badanych, podczas gdy dla 38% – nie byłaby ani atrakcyjna, ani nieatrakcyjna.

W ogólnym przekonaniu na rynku jest szeroka gama  rozwiązań z zakresu płatności kartowych dla takich firm jak np. sklepy internetowe, to wyniki badania wskazują, że sytuacja wygląda inaczej w sektorze publicznym. Niemal 75% badanych, którzy nie mieli jeszcze takiej okazji, chciałoby móc płacić kartą w urzędach administracji publicznej. 72% badanych wolałaby właśnie w ten sposób zapłacić mandat u policjanta, 71% – zapłacić mandat za brak ważnego biletu u konduktora, a 64% –  uiścić podatek dochodowy.