Podsumowanie sytuacji na rynku pracy w III kwartale 2015 roku

W trzecim kwartale 2015 r. najwięcej ofert można było znaleźć w sprzedaży, wzrosty zanotowały m.in. branża produkcyjna, instalacyjna i logistyczna. Licznik rynku InfoPraca pokazuje, że kandydaci chętniej decydowali się aplikować za granicę.

Najpopularniejsze branże  

Trzeci kwartał ustąpił pola drugiemu o 7 proc. Miano lidera zachowały kategorie sprzedażowe – 6974. Na ten wynik składa się sprzedaż detaliczna (2275) oraz oferty dla przedstawicieli handlowych, account managerów i telemarketingu (4699). Poziom 6000 ofert przekroczyła branża produkcyjna (6209), co okazało się lepszym wynikiem o 7,2 proc. Niezmienne jest zapotrzebowanie na specjalistów branży IT (4746) i pracowników budowlanych (1979), a także do obsługi klienta/call centre (1845). Lepsze wskaźniki uzyskała branża instalacyjna/utrzymanie/serwis (1636, czyli + 118). Na nieco mniejszą skalę (o 4,7 proc.) wzrosło zapotrzebowanie na osoby zajmujące się logistyką (1459). Z kolei dla kandydatów zainteresowanych finansami pojawiło się 1212 ofert, co oznacza spadek o 26 proc., podobnie jak dla księgowych. Ofert w administracji ubyło o 7 proc., osiągając wynik 1324. Niespodziewanie, z ograniczeniem ofert o 15 proc. spotkali się chętni do pracy w restauracjach i cateringu.  Z wyjątkiem IV kwartału 2014 r., na podobnym poziomie utrzymuje się liczba ofert dla osób do działów HR – ok. 1100.

Gdzie po pracę?

W zeszłym kwartale niemal we wszystkich województwach przybyło ofert pracy. Tym razem ubyło ich o 9 proc. Na najwięcej ofert pracy można było liczyć w województwie mazowieckim – z górą 10,5 tysiąca. Przeszło 5,3 tysiąca czekało w województwie śląskim, niemal 4,5 tysiąca w dolnośląskim, 4 tysiące w małopolskim, 2,6 tysiąca w wielkopolskim, ponad 2,1 tysiąca w łódzkim, a 1,6 tysiąca w pomorskim. Znaczący wzrost ofert pracy dotyczy zagranicy – 3133 to wynik o 372 oferty lepszy niż w II kwartale, a jednocześnie lider wzrostów procentowych – o 13 proc. Największy spadek zanotowano w przypadku województwa pomorskiego – 22 proc.

Kto szuka pracy?

Uwagę zwraca zainteresowanie kandydatów ofertami pracy zza granicy. Przypada na nią ponad 40 proc. wszystkich aplikacji w branży budowlanej. Z Mazowsza wpłynęło 13,3 proc. aplikacji, a ze Śląska – 12,1 proc. W branży produkcyjnej udział zagranicy wynosi 26,6 proc. Nieco mniej, bo 24,6 proc. przypadło na śląskie, a na łódzkie 9,14 proc. Kandydaci preferują oferty spoza Polski także w branży instalacyjnej/utrzymanie/serwis – 27,4 proc. i rolnictwie – 47 proc. Najczęstsze aplikacje pochodzące z Mazowsza to te związane z pracą w administracji – 30 proc., na stanowisko przedstawiciela handlowego – 26,5 proc., sekretarki/asystentki – 37,7 proc., dotyczące sprzedaży detalicznej – 27,1 proc. czy też obsługi klienta/call centre – 31,2 proc. i w finansach – 30,1 proc. Śląsk lideruje w branży logistycznej – 22 proc., inżynierskiej – 26,2 proc., transportowej i dystrybucyjnej – 24,5 proc., działach jakości – 22,8 proc. Utrzymuje się dysproporcja między popytem na programistów IT a podażą. Zgodnie z Licznikiem rynku InfoPraca, w trzecim kwartale 2015 r. w tej kategorii 28,5 proc. aplikacji pochodzi z Mazowsza, 25,4 proc. z Małopolski, 15 proc. z Dolnego Śląska, a ok. 14 proc. ze Śląska. Mazowsze prowadzi w rankingu województw o największej ilości aplikacji – przypada na nie 24 proc. całości. Za Mazowszem uplasowało się województwo śląskie – 17,8 proc., małopolskie – 12,5 proc., zagranica – 11 proc., dolnośląskie – 9,2 proc., wielkopolskie – 6,9 proc., łódzkie – 5 proc., kujawsko-pomorskie – 2,6 proc., pomorskie – 2 proc., lubelskie – 1,7 proc., zachodniopomorskie – 1,4 proc., podkarpackie – 1,3 proc., świętokrzyskie – 1,1 proc., lubuskie – 1 proc., warmińsko-mazurskie – 0,9 proc., opolskie – 0,7 proc., podlaskie – 0,5 proc.

Trzeci kwartał roku upłynął pod znakiem wyjazdów wakacyjnych, a to nie sprzyjało pojawieniu się większej ilości ofert pracy. Skorzystać mogli zainteresowani pracami na zastępstwo, tymczasowymi  związanymi z obsługą turystyczną. Cieszy dobra kondycja branży produkcyjnej i stabilna pozycja IT, sprzedaży czy administracji. Na znaczeniu ponownie zyskuje oferta płynąca zza granicy. Nie jest to korzystna tendencja, gdyż pociąga za sobą kolejny odpływ specjalistów. Po czwartym kwartale roku spodziewamy się wyników zbliżonych bardziej do drugiego kwartału niż do trzeciego – komentuje Marek Jurkiewicz, dyrektor serwisu InfoPraca.