Podsumowanie roku 2014 – Norbert Ofmański –  prezes ZFPR/ prezes agencji On Board

Wydarzenie roku

 

Na początku kwietnia tego roku mieliśmy okazję gościć w Krakowie kilkunastu najważniejszych przedstawicieli branży PR na świecie reprezentujących ICCO, międzynarodową organizację doradztwa PR. Było to pierwsze w Polsce spotkanie Rady Dyrektorów tej organizacji, podczas którego ustalana była agenda na najbliższy rok. Dla wielu uczestników tego spotkania był to pierwszy kontakt z polską branżą PR. Niektórych z nich mieliśmy okazję później gościć w roli prelegentów podczas jesiennej konferencji PR Forum.
W Polsce ICCO reprezentowane jest przez zarząd ZFPR i to właśnie na zaproszenie Związku odbyło się spotkanie władz ICCO w Krakowie.

 

Niewątpliwie, do jednych z ważniejszych wydarzeń branży PR możemy zaliczyć coroczną Galę konkursu “Złote Spinacze” organizowaną przez ZFPR, gdzie są wybierane i nagradzane najlepsze projekty PR realizowane w naszym kraju nie tylko przez agencje PR, ale firmy i organizacje, które zgłaszają realizowane kampanie. Spośród ponad 200 nadsyłanych z całego kraju prac wybieralne i nagradzane są najciekawsze w 40 kategoriach. Prace oceniane są przez ponad 30 osobowy skład jurorski wybitnych specjalistów. Podczas uroczystej wieczornej gali wręczenia nagród i wyróżnień, w której wzięło ponad 300 osób, mieliśmy możliwość poznać te prace, ich twórców oraz firmy realizujące kampanie.
Sukces roku

 

Jednym z ważniejszych i niepowtarzalnych wydarzeń w mijającym roku były obchody Święta Wolności z okazji 25-lecia wolnych wyborów w Polsce.
W uroczystościach na placu Zamkowym w Warszawie udział wzięli przywódcy z całego świata w tym prezydent USA Barak Obama. Na prośbę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wiele instytucji pozarządowych wsparło nagłośnienie tego święta w tym Związek Firm PR oraz bezpośrednio wielu jego członków, największych firm PR w Polsce.

Porażka roku

 

Za duży krok wstecz w mijających roku, można uznać sposób oraz formę organizowania przetargów na usługi PR. Dobrze ilustruje ten problem opisywany przez media przykład Kompani Piwowarskiej gdzie ponad połowa
z 12 agencji zaproszonych do przetargu wycofała się z udziału kwestionując w ten sposób intencję jego organizatorów. Niestety, nie jest to jedyny przykład tego typu praktyk na rynku. Co raz częściej spotykamy się z przetargami, których jedynym celem jest wyłącznie pozyskanie know-how agencji lub wręcz zebranie najlepszych pomysłów do samodzielnej realizacji bez wynagradzania ich twórców. Szacuje, że w Polsce tylko 10% przetargów na usługi PR jest rozstrzyganych, co stanowi ewenement na skalę Światową i jest jawnym pogwałceniem poszanowania własności intelektualnej.
Prognoza na 2015

 

Kurczący się rynek tradycyjnych mediów wymusza zmiany w ofercie firm zajmujących się profesjonalnie komunikacją. Z jednej strony zmiany te niosą zagrożenie w postaci spadków przychodów ze sprzedaży tradycyjnych usług np. media relations lecz z drugiej tworzą okazję do poprawy pozycji na rynku dla tych którzy odnajdą się w nowych realiach komunikacji cyfrowej, gdzie słowo coraz częściej zastępowane jest obrazem. Jak wynika z raportu ICCO, branża PR w Europie jest najmniej optymistyczna na tle reszty świata. Lecz dla Europy wyzwaniem jest nie tylko rozwój kompetencji w kanałach social media, ale również badań efektywności oraz szeroko rozumianego digital. Coraz częściej możemy obserwować zacieranie się granic w komunikacji konsumenckiej pomiędzy klasycznym PR a Digital czy reklamą, gdzie koncepty kreatywne i zarządzanie treścią decydują o przewadze realizowanych kampanii. Właśnie w Europie w tym Polsce możemy obserwować rozwijające się nowe trendy prawdziwie zintegrowanej komunikacji, którymi podąża reszta rynków światowego PR.