PKP Intercity: Sprostowanie informacji “Dziennika Gazety Prawnej”

W nawiązaniu do artykułu redaktora Konrada Majszyka z 2 października 2014r., który ukazał się na łamach “Dziennik Gazety Prawnej”, PKP Intercity informuje, że tekst zawiera nieprawdziwe informacje, które mogą wprowadzić Czytelnika w błąd.

Nieprawdą jest, że “trzeba jeszcze stworzyć bazy techniczne w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdyni, (…).” Zaplecza techniczne dla pociągów Pendolino we wszystkich lokalizacjach są zabezpieczone i zagwarantują odpowiednie przygotowanie pociągów dla podróżnych. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i zostaną zakończone przed rozpoczęciem jazd z pasażerami 14 grudnia br. Wszystkie obiekty spełnią wymagania dot. efektywnej obsługi tego typu pojazdów zgodnie z wytycznymi producenta.

Nieprawdą jest również, że pasażerowie pojadą “czystym Pendolino tylko z Warszawy”. Każdy pociąg, niezależne od stacji początkowej, z której wyruszy, będzie posprzątany zgodnie z obowiązującym w PKP Intercity standardem. Usługa sprzątania na stacjach w: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdyni będzie realizowana przez wyłonioną w przetargu firmę. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującym spółkę prawem zamówień publicznych. Podmioty zainteresowane współpracą mają dostęp do szczegółowej dokumentacji wymaganego zakresu czyszczeń oraz możliwość odbycia wizji lokalnych – w poszczególnych obiektach oraz w pociągu.

Szczegółowe informacje dot. stanu zaawansowania prac zostały przekazane dziennikarzowi.

PKP Intercity będzie domagać się sprostowania nieprawdziwych informacji.

Źródło: PKP Intercity