PKN Orlen i KRKA laureatami nagrody „Index of Success”

Koncern PKN Orlen oraz firma farmaceutyczną KRKA zostali laureatami tegorocznej nagrody „Index of Success”, przyznawanej dla najlepszych firm w regionie Europy Środkowej. Paliwowy gigant został doceniony za aktywność na rynku M&A, a słoweńska firma za stabilność i wzrost w ciągu ostatnich kliku lat.

Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej poprawił się pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego i niepewnej sytuacji politycznej. Przyznawana od pięciu lat nagroda jest elementem rankingu największych przedsiębiorstw Europy Środkowej „CE TOP 500”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte i dziennik „Rzeczpospolita”. Wręczono ją podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

PKN Orlen w ostatnich kilkunastu miesiącach dokonał znaczących akwizycji. W maju tego roku koncern przejął kanadyjską spółkę Brichill Exploration, a wartość tej transakcji wyniosła 168 mln euro. W listopadzie ub. roku PKN Orlen kupił, pochodzącą także z Kanady, spółkę wydobywczą TriOil Resources za 171 mln euro. Te dwie transakcje pozwoliły koncernowi podwoić jego kanadyjskie rezerwy ropy i gazu. „PKN Orlen udowadnia, że przedsiębiorstwa z naszego regionu mogą i potrafią być liczącymi się na świecie graczami, z którymi konkurują najwięksi. Zarówno PKN Orlen, jak i nasz drugi laureat KRKA ustanawiają standardy dla innych firm z Europy Środkowej, które powinny podążać ich śladem” – mówi Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte.
PKN Orlen jest największą spółką w całym regionie, już kolejny rok z rzędu otwierającą ranking „CE TOP 500”. W 2013 roku przychody firmy wyniosły 27 mld euro, a w sieci Orlenu znajdowało się ponad 2,7 tys. stacji benzynowych, działających w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. „Przyznanie nam nagrody Index of Success w kategorii M&A doskonale pokazuje, że cele firmy odnośnie możliwości dywersyfikacji profilu działalności są konsekwentnie realizowane. Nasze ostatnie transakcje w Kanadzie bardzo dobrze wpisują się w strategię Grupy Orlen polegającej na poszerzaniu aktywów gazowych i naftowych. Mamy zamiar realizować ten cel zarówno poprzez rozwój organiczny w Polsce, jak również poprzez nabywanie aktywów za granicą” – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.
KRKA, której siedziba mieści się w Słowenii, jest piątym co do wielkości producentem leków generycznych w Europie i piętnastym na świecie. Firma prowadzi działalność w ponad 70 krajach. Spółka generuje ponad 95 proc. sprzedaży za granicą. Kapituła nagrody „Index of Success” nagrodziła spółkę za realizację wieloletniej strategii gwarantującej stabilny wzrost. W 2013 roku przychody KRKA przekroczyły 1,2 mld euro. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma 9 proc. swoich przychodów przeznacza na R&D, a w tej chwili pracuje nad ponad 170 nowymi produktami. „Opieramy się głównie na własnej wiedzy i pracy, a także nowoczesnej produkcji farmaceutycznej. Nasz model biznesowy pozwala nam zaoferować klientom bezpieczne, skuteczne oraz wysokiej jakości produkty. Nasze główne przewagi konkurencyjne to szybkość i elastyczność” – wyjaśnia Jože Colarič, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający KRKA.

Tegoroczni laureaci nagrody „Index of Success” zostali wyłonieni spośród 30 najlepszych firm regionu Europy Środkowej (25 przedsiębiorstw, 3 banki i 2 ubezpieczycieli). Aby znaleźć się w indeksie najlepszych firm trzeba było spełnić kilka kryteriów:
• obecność na liście pięciuset największych firm Europy Środkowej pod względem osiągniętych przychodów – ranking „CE TOP 500” firmy doradczej Deloitte,
• duża skala prowadzonego biznesu (500 mln Euro przychodów w przypadku firm, 10 mld Euro aktywów dla banków oraz co najmniej 250 mln Euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),
• siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,
• spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,
• firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,
• firma musi cieszyć się dobrą reputacją.
Pod uwagę brano także pozafinansowe kryteria, jak choćby prowadzoną przez daną spółkę aktywność CSR.
Decydującej oceny 30 kandydatur dokonała niezależna kapituła w składzie:
• Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP,
• Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego UE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001,
• Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk,
• Jacek Chwedoruk – Prezes Zarządu Rothschild Polska. Członek i jeden z twórców Polskiego Instytutu Dyrektorów,
• Alistair Teare – Partner Zarządzający Deloitte Central Europe,
• Paweł Jabłoński – zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej*
Dodatkowo dla najlepszych 30 firm regionu został obliczony wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. W porównaniu z rokiem 2012 wartość wskaźnika zwiększyła się o 3,9 proc. Rok wcześniej zanotowano spadek o 5,5 proc. (punktem wyjścia są wyniki za 2009 r.).
Tworzenie wskaźnika indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są dynamika przychoów, wzrost aktywów w przypadku banków czy składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczycieli, kolejne 25 proc. to te same składniki skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i relatywna wysokość kapitałów własnych. „Wyższy niż w 2012 roku poziom wskaźnika Index of Success pokazuje, że 30 najlepszych spółek regionu poradziło sobie relatywnie dobrze na tle całej grupy pięciuset badanych przedsiębiorstw, ale wciąż jednak daleko do optymizmu z 2010 i 2011 roku, kiedy to firmy korzystały z korzystniejszych warunków gospodarczych” – wyjaśnia Patryk Darowski, Menedżer w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

* 18 krajów Europy Środkowej (Łotwa, Bułgaria, Czechy, Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska, Chorwacja, Estonia, Serbia, Rumunia, Litwa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Mołdawia.) oraz Ukraina