Pierwsze wyniki projektu optymalizacji wykorzystania bezzałogowych systemów lotniczych – sukces Politechniki Warszawskiej

Zespół studentów i naukowców Politechniki Warszawskiej przeprowadził udany pokaz pierwszej fazy integracji działania floty bezzałogowych platform powietrznych. Prezentacja ta wyznacza nowy, istotny etap współpracy między uczelnią a firmą Lockheed Martin w ramach projektu badawczego: Optymalizacja bezzałogowego „systemu systemów” (Optimization of Unmanned System of Systems, OpUSS), realizowanego od listopada 2013 roku. 

Współpraca ze światowym liderem w dziedzinie technologii lotniczo-kosmicznej nad zaawansowanym oprogramowaniem optymalizacji to dla naszych studentów niepowtarzalna szansa rozwoju kwalifikacji – mówi prof. Janusz Narkiewicz, lider i kierownik merytoryczny projektu ze strony Politechniki Warszawskiej. Projekt zakłada m.in. integrację wspomnianego oprogramowania na pokładzie floty statków bezzałogowych, jako demonstrację możliwości jego wdrożenia. Myślę, że trudno o lepszy przykład współpracy badawczej i transferu technologii między firmą a uczelnią wyższą – dodaje.

Projekt realizowany przez studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej dotyczy optymalizacji współdziałania systemów bezzałogowych statków powietrznych, a także lotów z udziałem samolotów załogowych. Pozwoli to najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne zasoby dla wykonywania różnorodnych misji. Program stanowi kolejny przykład udanej współpracy firmy Lockheed Martin z przedstawicielami przemysłu i środowiskami uniwersyteckimi w Polsce, mającej na celu zachęcenie młodych, polskich inżynierów do pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu.

Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, jest jednym z nielicznych wydziałów uczelni technicznych w Polsce, kształcących studentów na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja kształcenia specjalistów w dziedzinie lotnictwa na trzech poziomach studiów: inżynierskim, magisterskim i doktorskim oparta jest na głębokiej wiedzy teoretycznej oraz doświadczeniu praktycznym uzyskanym w wyniku prowadzenia badań naukowych i prac inżynierskich na potrzeby przemysłu lotniczego oraz obronnego.

Lockheed Martin jest światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu lotniczego oraz partnerem polskich sił powietrznych, w których służą jedne z najbardziej zaawansowanych myśliwców F-16 oraz niezawodny i wytrzymały samolot transportowy C-130. Lockheed Martin posiada swoje biuro w Warszawie, dzięki czemu skutecznie współpracuje na wielu polach w dziedzinie obronności zarówno z polską armią, jak i z polskim przemysłem.

Lockheed Martin, z siedzibą w mieście Bethesda w stanie Maryland, w USA, to globalna firma działająca w branży obronnej i lotniczo-kosmicznej, która zatrudnia około 115 000 osób na całym świecie i zajmuje się przede wszystkim badaniem, projektowaniem, opracowywaniem, wytwarzaniem, integrowaniem i wspieraniem zaawansowanych systemów technologicznych, produktów oraz usług. Jako międzynarodowa spółka Lockheed Martin utrzymuje ponad 300 partnerstw w 70 krajach, ze szczególnym uwzględnieniem takich państw jak: Wielka Brytania, Kanada i Australia. W 2013 r. firma uzyskała przychody netto w wysokości 45,4 mld dolarów, z czego 17% stanowiły przychody z krajów spoza USA.