P&G przedstawia raport na temat zrównoważonego rozwoju firmy

Firma Procter & Gamble już po raz 16 opublikowała raport na temat zrównoważonego rozwoju. Przedstawia on szczegółowo cele i projekty mające ograniczyć wpływ firmy na środowisko naturalne, a jednocześnie poprawiać warunki życia osób najbardziej potrzebujących.

 

Raport pokazuje, w jaki sposób firma oferując wysokiej jakości, doceniane przez konsumentówmarki
i produkty, dokłada jednocześnie wszelkich starań, aby oszczędzać zasoby i chronić środowisko.Opublikowany raport podkreśla znaczące postępy firmy w tych obszarach.

 

P&G na sześć lat przed ustalonym terminem osiągnęła swój planowany cel w zakresie ograniczenia produkcji odpadów. Natomiast o rok wcześniej zrealizowała cel w zakresie certyfikacji pochodzenia włókna drewnianego. Obecnie aż 70 zakładów P&G na całym świecie nie wysyła odpadów na składowiska śmieci (link do filmu ). W tym gronie znajdują się wszystkie zakłady produkcyjne firmy
w Polsce. W 2014 roku nasz kraj stał się drugim po Niemczech na świecie, w którym wszystkie zakłady P&G osiągnęły status „Zero Odpadów”. Ponadto firma, poprzez program Children’s Safe Drinking Water dostarczyła siedem miliardów litrów czystej wody do picia, a poprzez inne projekty zapewniła pomoc humanitarnąmilionom ludzi na całym świecie. W ramach współpracy z Habitat for Humanity Poland, P&G odnowiła dwa budynkii wybudowała plac zabaw na warszawskim Targówku, a w 2014 roku odnowiła poddasze „Pałacu”, budynku dziecięcego hospicjum stacjonarnego Fundacji Gajusz w Łodzi.

 

Nasza firma i pracownicy są zaangażowani w poprawę warunków w społecznościach, którym służymy poprzez nasze usługi, produkty i partnerstwa. Tegoroczny raport przedstawia wyniki działań w tym zakresie – powiedział Martin Riant, P&G Executive Sponsor of Sustainability and Group President, Global Baby and Feminine & Family Care. Nasze działania mające na celu całkowite wyeliminowanie wysyłki odpadów na wysypiska śmieci przekroczyły oczekiwania – od 2010 roku ten cel zrealizowała już prawie połowa naszych zakładów produkcyjnych – podkreśla.

 

Raport przedstawia szczegóły działań P&G w następujących obszarach:

 • Odpady: firma przekroczyła zakładany cel redukcji opadów. Zaledwie 0,4% surowców ze wszystkich zakładów produkcyjnych po przetworzeniu trafia na wysypiska jako odpady poprodukcyjne. Zakładano, że do roku 2020 będzie to mniej niż 0,5%.
 • Włókna drewniane: firma przekroczyła zakładany cel w zakresie certyfikacji pochodzenia surowca od dostawców zewnętrznych – 54% włókna drewnianego wykorzystywanego do produkcji chusteczek
  i ręczników papierowych pochodzi ze źródeł certyfikowanych przez Forest Stewardship Council®. Celem firmy było osiągnięcie 40% do roku 2015.
 • CO2: ograniczenie całkowitej emisji o 14% i instalacja dwóch systemów kogeneracji energii, które istotnie zmniejszą emisję CO2, w tym o 120 tys. ton w największym zakładzie produkcyjnym w Mehoopany w stanie Pensylwania.
 • Pranie w zimnej wodzie: dzięki kampaniom edukacyjnym skierowanym do konsumentów, 53% prań
  w pralkach wykonywanych jest w zimnej wodzie. Celem firmy jest wynik 70%, ponieważ pranie w gorącej wodzie jest jednymz najważniejszych czynników wpływających na zużycie energii przez gospodarstwa domowe.
 • Woda: dążenie do zmniejszenia o 25% ilości wody przypadającej na każdą dawkę płynnych środków piorących sprzedawanych w Ameryce Północnej do 2018 roku.
 • Opakowania: wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak Mr. Clean Liquid Muscle, wyróżniający się 2,5-krotnie bardziej skoncentrowaną formułą, co pozwala zaoszczędzić 45% materiałów na opakowanie
  i zmniejszyć ilość wody w każdej butelce o 64%. Butelka ma również specjalny dozujący korek, ograniczający ilość wykorzystywanego środka.
 • Formuła produktu: zobowiązanie do opracowania jeszcze bardziej skoncentrowanych płynnych środków piorących do 2018 roku w Ameryce Północnej, tak by zawierały 25% mniej wody i plastiku a ich produkcja emitowała mniej CO2.
 • Programy społeczne: przekroczenie celu, jakim jest poprawa jakości życia 50 milionów ludzi rocznie poprzez programy społeczne, w tym pomoc humanitarną i program Children’s Safe Drinking Water.

 

W raporcie wymienione zostały również cztery nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2020, które firma P&G wyznaczyła sobie w październiku br.:

 • Zmniejszenie zużycia wody w zakładach produkcyjnych o 20% na jednostkę produkcji;
 • Zapewnienie miliardowi ludzi dostępu do produktów wydajnie wykorzystujących wodę;
 • Podwojenie wykorzystania żywic z odzysku w opakowaniach plastikowych;
 • Zapewnienie, że 90% opakowań produktów będzie nadawać się do ponownego przetworzenia lub wprowadzenie odpowiednich programów, które to zagwarantują.

 

Nasze zespoły we współpracy z partnerami zewnętrznymi wprowadziły znaczące innowacje i zrealizowały projekty, które pomogły nam przewyższyć cele w dwóch kluczowych obszarach oraz zbliżyć się do realizacji celów w pozostałych dziedzinach. Wiele jest jeszcze do zrobienia, dlatego skupiamy obecnie wysiłki na tych obszarach, w których nasze działania mogą przynieść największy efekt -podkreślił Martin Riant.

 

Działania P&G nagrodzone przez Green Freight Europe (GFE)

Jednym z celów firmy P&G jest ograniczenie liczby kilometrów transportu ciężarowego o 20% w każdym zakładzie produkcyjnym i w tym obszarze zostaławyróżniona. P&G otrzymała„pierwszy liść” – nagrodę przyznawaną firmom, które dzielą się informacjami na temat strategii, polityki i działań mających na celu redukcję emisji CO2 w transporcie. P&G, aby ograniczyć liczbę kilometrów transportu ciężarowego korzysta z transportu intermodalnego, prowadzi działania mające na celu bardziej efektywne wykorzystywanie paliwa oraz współpracuje z zewnętrznymi partnerami ograniczając tzw. „puste mile”. P&G jest członkiem GFE od 2012 roku.

 

Pełna treść raportu, założenia Długoterminowej Wizji Zrównoważonego Rozwoju oraz opis projektów
i celów firmy P&G w tym zakresie można znaleźć pod adresem pg.com/sustainability