Panel na temat efektów funkcjonowania Ustawy Refundacyjnej

Już dziś, w godz. 13.15 – 14.15, w Domu Forum, w sali Medicus, odbędzie się panel „Polityka lekowa Państwa – ocena funkcjonowania ustawy o refundacji leków po dwóch latach obowiązywania”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji i próby odpowiedzi na pytania:
– Czy zostały zrealizowane planowane cele z punktu widzenia pacjenta i/czy płatnika?
– Kto zyskał, a kto stracił?
– Czy i jakie skutki społeczne możemy już zaobserwować?

Panel poprowadzi dziennikarz i publicysta – Jacek Żakowski.

Udział w dyskusji wezmą:
• Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
• Iwona Kasprzak – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
• Stefan Bogusławski, Prezes Zarządu Sequence HC Partners Sp. z o.o
• Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
• Tomasz Latos – Poseł, Przewodniczący Komisji Zdrowia
• Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych
• Tomasz Szelągowski – Dyrektor Generalny, Federacja Pacjentów Polskich
• Jakub Szulc – Poseł na Sejm RP

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 31 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).