Pacjenci proszą o opiekę

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych do domu, czy szeroko dostępna opieka farmaceutyczna – to tylko część postulatów, jakie wybrzmiały podczas I Kongresu p.t. „Pacjent w centrum uwagi” zorganizowanego 27 marca w Warszawie. Główną osią dyskusji podjętych w trakcie spotkania były potrzeby pacjentów w zakresie kompleksowej opieki farmaceutycznej.

 

I Kongres p.t. „Pacjent w centrum uwagi” skupił ponad 300 pacjentów, a także liczne organizacje pacjenckie. Wśród prelegentów i uczestników znaleźli się bowiem przedstawiciele m.in. Fundacji „My pacjenci” i Federacji Pacjentów Polskich.

Olbrzymie emocje pacjentów wzbudził temat zakresu opieki farmaceutycznej. Wypowiedzi i historie pacjentów pokazały, że zmiany w tym zakresie są niezbędne.

Wśród uczestników kongresu znalazła się pani Maria z Łodzi, która zdecydowała się uczestniczyć w Kongresie, pomimo poważnych problemów z chodzeniem.

„To jest dla nas, pacjentów, niezwykle ważne, aby ktoś chciał usłyszeć nasze potrzeby – mówi pani Maria – dwa lata temu miałam wylew. Zostałam wypisana ze szpitala i musiałam uczyć się żyć od nowa. Miałam problemy z chodzeniem i mówieniem. Każdy krok był dla mnie olbrzymim wyzwaniem. Sama. Ze swoją chorobą. Ze świadomością, że nie mam nikogo do pomocy. Wsparli sąsiedzi. Kupowali leki i pieluchomajtki. Pamiętam jednak skrępowanie jakie towarzyszyło zarówno im, jak i mnie”. 

„Dlaczego apteki nie mogą dowozić leków do domu? Takich osób z upośledzeniem ruchowym i seniorów, jest bardzo dużo. Nie wszyscy mają rodziny” – ze smutkiem pyta pani Maria.

Pacjenci uczestniczący w spotkaniu podkreślali, że ich potrzeby wymagają od zrozumienia społecznego oraz pomocy ze strony państwa. W trakcie szerokiej dyskusji wybrzmiały postulaty, które w ocenie środowiska pacjentów mogą okazać się kluczowe w poprawie sytuacji osób potrzebujących opieki ze strony systemu ochrony zdrowia. Wskazano m.in. na konieczność implementacji: – dostawę leków i pieluchomajtek do domu pacjentów – szczególnie osób niesamodzielnych;- możliwość odnawiania recept przez farmaceutów

– porady farmaceutów i przeglądy lekowe robione przez wykwalifikowany personel aptek.

Wszystkie osoby na sali były zgodne, że taka opieka odciążyłaby system opieki medycznej i stanowiłaby istotną pomoc dla pacjentów.

Organizacje pacjenckie zwróciły jednak uwagę, że wprowadzenie opieki farmaceutycznej wymaga przeprowadzenia zmian systemowych t.j. zniesienie zakazu reklam aptek czy znalezienie finansowania prawidłowo wdrożonej opieki farmaceutycznej.

Eksperci zwrócili uwagę na wzorcową pod tym względem Wielką Brytanię.

„Wielka Brytania poradziła sobie z tym tematem doskonale – mówi Kinga Stojek, kierownik apteki DOZ w Anglii – W Wielkiej Brytanii farmaceuta to nie tylko osoba sprzedająca leki w aptece – jego rola wykracza dalece poza tę kwestię. Osoba, która planuje swoją ścieżkę kariery w tym zawodzie, musi ukończyć czteroletnie studia wyższe i odbyć roczny staż pod kierunkiem bardziej doświadczonego farmaceuty.   Rolą farmaceuty jest bycie opiekunem pacjenta – osobą, z której porad korzysta się nawet chętniej, niż z wiedzy lekarza. Wszystko to możliwe jest dzięki szeregowi usług z dziedziny zdrowia publicznego, z których pacjenci mogą skorzystać”.

Najbardziej istotnym elementem pracy farmaceutów w Wielkiej Brytanii jest tzw. MUR, czyli przegląd leków pacjenta, konsultacje z nim i rozmowa o możliwych interakcjach przyjmowanych medykamentów. Taka konwersacja możliwa jest z bardzo prostej przyczyny – 90% aptek wyposażonych jest w specjalny pokój konsultacyjny. Interakcja z pacjentem nie ogranicza się więc jedynie do stania za szybką. Kolejnym programem unikalnym dla służby farmaceutycznej na Wyspach jest NMS, czyli opieka farmaceuty przez 3-4 tygodnie po wprowadzeniu nowego, długoterminowego leku przez lekarza. Często korzystają z niego pacjenci chorzy na: cukrzycę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę, zaburzenia krzepnięcia krwi czy nadciśnienie tętnicze, którzy otrzymują nowy lek bądź następuje istotna zmiana w dotychczas prowadzonej farmakoterapii. Rolą farmaceuty jest np. niwelowanie skutków ubocznych nowego leku czy zadecydowanie, która pora dnia jest najlepsza do przyjęcia danego preparatu. Kolejną usługa krajową jest infolinia 111. Pacjenci, którzy w nagłej sprawie zadzwonią pod ten numer, są przez przeszkolony personel wysyłani do apteki, lekarza ogólnego lub nawet do szpitala. Jeżeli przypadek nie jest zbyt ciężki i pacjent powinien udać się tylko do apteki, pracownicy dostają powiadomienie mailowe i są przygotowani na przeprowadzenie konsultacji medycznych z taką osobą. W aptekach można także wyleczyć drobne schorzenia, uzyskać poradę odnośnie diety, sposobów rzucenia palenia, zmierzyć sobie ciśnienie, dokonać przeglądu domowej apteczki czy zdać leki, których termin ważności upłynął. Apteki prowadzą również sezonowe szczepienia, a także mogą ordynować proste testy diagnostyczne. Za wszystkie wspomniane wyżej usługi, pacjent nie ponosi żadnych, dodatkowych kosztów – są one wpisane w filozofię działania aptek.

Czy w Polce również będzie to możliwe?” – pyta pan Krzysztof chory na cukrzycę, od 5 lat na wózku inwalidzkim.