P.R.E.S.C.O. z inwestycjami w portfele o wartości 89,7 mln zł po 9 miesiącach 2014 r.

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, po 9 miesiącach br. osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 35,25 mln zł, przy koszcie własnym sprzedaży na poziomie 26,53 mln zł. Jednocześnie Grupa wypracowała wynik EBITDA o wartości 7,49 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,88 mln zł. Od początku roku  P.R.E.S.C.O.  dokonało inwestycji w portfele wierzytelności o wartości 89,65 mln zł za kwotę 13,27 mln zł wobec 6,10 mln zł przeznaczonych na ten cel w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to zakupiono portfele wierzytelności warte 27,08 mln zł.

Grupa kontynuowała zmiany w modelu operacyjnym związane z przejściem z windykacji sądowo-komorniczej na polubowną oraz rozwijała działalność w obszarze consumer finance poprzez spółkę zależną Debet Partner. P.R.E.S.C.O. zdecydowało także o dalszym prowadzeniu działalności w Rosji poprzez własne struktury, stąd w minionym kwartale koncentrowano się na przygotowaniach do uruchomienia centrum operacyjnego.

– Wyniki działalności Debet Partner, udzielającej pożyczek restrukturyzacyjnych, są satysfakcjonujące i spółka ta stanowi istotne wsparcie w naszym nowym podejściu do windykacji polubownej. Efekty zachodzących w tym zakresie zmian nie są jeszcze w pełni widoczne w naszych wynikach finansowych, gdyż zmiany te powodują przesunięcie części wpływów z windykacji polubownej i komorniczej na kolejne okresy. Niemniej notowane już dane operacyjne potwierdzają słuszność oparcia modelu operacyjnego na windykacji polubownej. Pozwala nam to oczekiwać realizacji większych odzysków w dłuższym horyzoncie czasu, w tym także ze spraw, gdzie dotychczasowe działania windykacyjne okazały się bezskuteczne. Zakładamy, że w nowym modelu wpływy z windykacji polubownej będą stanowiły ponad połowę naszych odzysków, czyli prawie dwukrotnie więcej niż dotychczas – wyjaśnia Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP SA.

– W związku z selektywną polityką inwestycyjną pracowaliśmy na relatywnie mniejszej bazie portfeli. Niemniej jednak po trzech kwartałach br.  wypracowaliśmy wpływy gotówkowe w wysokości 56,6 mln zł. Obecnie w konsekwencji zmian w modelu windykacji i osiąganych w związku z tym wyników operacyjnych zweryfikowaliśmy nasze podejście do inwestycji w wierzytelności i tylko w minionym kwartale kupiliśmy portfele o wartości 52 mln zł za blisko 9 mln zł. Cały czas uczestniczymy w przetargach i nie wykluczamy kolejnych inwestycji jeszcze w tym kwartale, tym bardziej, że posiadamy znaczące własne środki na rachunku bankowym, które możemy przeznaczyć na ten cel. Dodatkowo możemy uruchomić kolejną transzę programu emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 45 mln zł – komentuje Wojciech Andrzejewski.

Po 3 kwartałach br. P.R.E.S.C.O. prowadziło 1 091 tys. spraw o wartości bieżącej 1 414 506 tys. zł. W okresie 9 miesięcy 2014 r. na drogę sądową skierowano 31,7 tys. spraw wobec 367 tys. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie mniejsza była także liczba spraw skierowana przez grupę do egzekucji komorniczej. Od początku roku do 30 września 2014 r. przekazano do egzekucji 78,4 tys. spraw w porównaniu do 121,4 tys. spraw w analogicznym okresie roku 2013.

 – Obecnie decydujemy się na przekazywanie spraw na drogę sądową i egzekucyjną po wyczerpaniu narzędzi polubownego odzyskiwania należności. Ponadto, niemal cały posiadany portfel wierzytelności zabezpieczyliśmy sądownie w poprzednich okresach. W czwartym kwartale można oczekiwać mniejszej liczby spraw kierowanych do sądu i egzekucji komorniczej w porównaniu do danych z poprzedniego roku, co też ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów operacyjnych – wyjaśnia Wojciech Andrzejewski.

Po analizach prowadzonych na rynku rosyjskim, P.R.E.S.C.O. zdecydowało się na prowadzenie działalności na tym rynku na bazie własnych struktur poprzez założoną w Rosji spółkę zależną. W związku z tym w trzecim kwartale br. prowadzone były intensywne prace w celu uruchomienia tam centrum operacyjnego. Rozpoczęcie działalności poprzez własne struktury windykacyjne zaplanowane jest na czwarty kwartał 2014 r.

Po 9 miesiącach 2013 r. GK P.R.E.S.C.O. wypracowała przychody w wysokości 50,94 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 17,44 mln zł oraz zysk netto o wartości 5,36 mln zł. Koszt własny sprzedaży wyniósł w tym okresie 37,42 mln zł.