Jak otrzymać świadczenie z polisy po stracie najbliższych

Po śmierci bliskiej osoby rzadko zastanawiamy się nad kwestiami polisy ubezpieczeniowej. Żadne pieniądze nie zastąpią bowiem jej życia. Jednak wsparcie finansowe w tak trudnych chwilach będzie nieocenioną pomocą dla najbliższych. Świadczenie otrzyma osoba, która figuruje jako uposażona w umowie polisy ubezpieczeniowej zmarłego. Ekspert Expander Advisors tłumaczy, jakie kroki należy podjąć, aby je otrzymać i co stanie się, jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonych w polisie.

 

Decydująca się na ubezpieczenie na życie przy możemy wskazać uposażonych, czyli osoby, które w razie naszej śmierci otrzymają określoną kwotę pieniędzy od towarzystwa. Jeśli chcemy wskazać kilka osób to możemy określić, jaki procent sumy ubezpieczenia dostanie każda z nich. W przeciwnym razie kwota zostanie rozdzielona w równych częściach. Co ważne, ubezpieczony w każdym momencie może pisemnie zmienić uposażonych. Natomiast w przypadku, gdy nie ma wskazanych uposażonych, świadczenie przysługuje osobom, wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczania, zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym.

 

Jeśli jesteśmy uposażonym i chcemy otrzymać świadczenie po zmarłej osobie to powinniśmy przygotować kilka ważnych dokumentów. Pierwszym z nich jest aktualna polisa ubezpieczeniowa. Jeśli nie wiemy, gdzie znajduje się dokument, należy skontaktować się z agentem lub bezpośrednio z Towarzystwem, w którym nasz bliski miał umowę. Do zgłoszenia szkody należy również dołączyć akt zgonu ubezpieczonego (oryginalny lub kopię potwierdzoną notarialnie), kartę zgonu lub zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zakład ubezpieczeń może poprosić o dokumenty dotyczące okoliczności tego wypadku. Często należy również wypełnić krótki formularz towarzystwa. Można go uzyskać w placówce, otrzymać od agenta ubezpieczeniowego lub pobrać ze strony internetowej.

 

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia roszczenia jednak w przypadku. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności nie było możliwe w tym czasie, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności.

 

Procedura uzyskiwania świadczenia nie jest skomplikowana i jeśli zbierzemy i dostarczymy komplet dokumentów wymaganych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, nie powinna trwać długo.