Oświadczenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych ws. OFE

Oświadczenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w związku z zakończeniem okresu składania oświadczeń o przekazywaniu składek do OFE przez członków funduszy emerytalnych.

31 lipca minął czteromiesięczny okres, w którym członkowie OFE mogli zdecydować, czy część ich składki emerytalnej nadal będzie zasilać rachunki w OFE, czy też całość składki trafi tylko na ich konta w ZUS. Wedle wstępnych szacunków Prezesa ZUS na pozostanie w OFE zdecydowało się ok. 12 proc. z 14 mln członków funduszy, którzy mają więcej niż 10 lat do emerytury. Ich rzeczywista liczba będzie jednak znana dopiero za kilka dni, kiedy wpłynął wszystkie oświadczenia przekazane pocztą.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych dziękują wszystkim swoim klientom za okazane zaufanie. Ten wybór oznacza, że ponad 1,7 miliona osób nadal jest przekonanych, iż inwestycje kapitałowe w ramach OFE są skutecznym sposobem gromadzenia własnych oszczędności emerytalnych, uzupełniających przyszłe zobowiązania budżetu państwa wobec emerytów, na które zamieniane są składki trafiające do ZUS. Oznacza również, że dobrze oceniają profesjonalizm zarządzających funduszami i osiągane przez nich wyniki inwestycyjne, powiększające powierzony funduszom kapitał emerytalny. Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że te oceny pokrywają się z obiektywnymi danymi, które pokazują, że otwarte fundusze emerytalne dzięki korzystnym stopom zwrotu wypracowały poważne zyski dla uczestników II filara, członków OFE.

Dziękujemy również mediom, które, szczególnie w ostatnich dniach lipca, intensywnie przypominały czytelnikom, widzom i słuchaczom o konieczności dokonania wyboru. Znaczny wzrost liczby składanych deklaracji w końcu miesiąca był w dużym stopniu ich zasługą.

Po zmianach jakich dokonano w wyniku nowych przepisów i zmniejszeniu aktywów OFE, otwarte fundusze emerytalne będą funkcjonować inaczej niż dotychczas. Zmienia się ich rola na rynku finansowym, zmieniają strategie lokacyjne. Niezależnie od tego, zarządzający funduszami będą inwestowali przekazywane do OFE środki z taką samą troską i rozwagą, jak robili to dotąd.

Jesteśmy przekonani, że osoby, które zdecydowały się na przekazywanie składki do OFE będą usatysfakcjonowane osiąganymi przez fundusze wynikami. Mamy również nadzieję, że wyniki te sprawią, iż ci, którzy podjęli inną decyzję lub nie byli świadomi prawa wyboru albo też okresu jego dokonania, ponownie rozważą powrót do OFE w najbliższym ustawowym terminie, tzn. w 2016 r.