Osocze – od niego zależy życie!

Rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Świadomości o Osoczu poświęcony potrzebie zwiększenia poboru osocza.

W dniach 4-8 października Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) organizuje 9. doroczny Międzynarodowy Tydzień Świadomości o Osoczu (eng. IPAW – International Plasma Awareness Week). Celem wydarzenia jest rozwijanie świadomości na temat znaczenia osocza oraz potrzeby zwiększenia liczby dawców osocza zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej. Międzynarodowy Tydzień Świadomości o Osoczu jest także wyrazem podziękowania dla dawców osocza, którzy ratują i poprawiają życie pacjentów stosujących osocze w terapiach.

300 000 pacjentów w całej Europie polega na lekach osoczopochodnych (PDMP), które można wytwarzać wyłącznie z ludzkiego osocza” – podkreśla Maarten Van Baelen, dyrektor wykonawczy PPTA Europe. „Jednak Europa nadal w 38% polega  na lekach osoczopochodnych wytwarzanych z osocza pozyskiwanego w USA. Potrzebujemy pilnego usunięcia barier ograniczających możliwości oddawania osocza przez chętne i zdrowe osoby. Musimy również pilnie zająć się kwestią zmniejszenia zależności Europy od osocza pochodzącego z krajów trzecich. Wszyscy powinniśmy pracować nad stworzeniem szerszego europejskiego ekosystemu dawstwa osocza”.

Pobór osocza spadł w 2020 roku o prawie 20% w porównaniu z 2019 r. z powodu COVID-19. Obecna liczba donacji wciąż nie wróciła do poziomu z przed pandemii. Biorąc pod uwagę, że produkcja PDMP zajmuje od 7 do 12 miesięcy, każdy spadek liczby dawców osocza może wpłynąć na ograniczenie dostępu pacjentów do terapii oraz zagrozić ich zdrowiu, a nawet życiu.

PPTA apeluje do decydentów i organów regulacyjnych w Polsce oraz w całej Europie do wzmocnienia ram prawnych ułatwiających pobór osocza w celu zwiększenia produkcji leków osoczopochodnych. Pozwoli to zwiększyć pobór osocza, a tym samym poprawi dostęp pacjentów do terapii z użyciem PDMP.

Osocze to zasadniczy składnik ludzkiej krwi – stanowi 55% jej objętości. Osocze jest przejrzystym płynem o lekko słomkowym zabarwieniu, zawierającym białka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jeśli dana osoba ma niewystarczający poziom któregokolwiek białka osocza, jej organizm nie może wykonywać funkcji życiowych, powodując szereg przewlekłych i zagrażających życiu schorzeń. Niska świadomość w kwestii osocza sprawia, że wciąż niewiele osób wie, iż osocze może być oddawane częściej niż pełna krew, a to właśnie populacja zdrowych, regularnych dawców osocza jest podstawą bezpieczeństwa terapii.