Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się pracować

Trudności poznawcze czy problemy z myśleniem przyczynowo-skutkowym nie muszą być przeszkodą w wykonywaniu pracy. W czwartek w Biurze Budżetowo-Księgowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) rozpocznie staż pierwsza osoba z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu ostatnich 4 lat w podobnych treningach zawodowych wzięło udział 54 praktykantów. Obecnie w urzędzie wojewódzkim pracuje 41 osób z niepełnosprawnościami.

Pani Agata będzie wykonywać czynności pomocnicze, takie jak obsługa urządzeń biurowych, pomoc przy archiwizacji dokumentów czy pakowanie i stemplowanie kopert. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym są podstawowymi założeniami nowego programu staży w MUW.

Organizując staże chcemy zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako tych, które nie mogą pracować. Mazowiecki Urząd Wojewódzki podejmując to wyzwanie przyczynia się do przełamania tego stereotypu – powiedziała Monika Zima-Parjaszewska, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W treningach zawodowych wezmą udział osoby z różnorodnymi zaburzeniami poznawczymi i trudnościami adaptacyjnymi, których niepełnosprawność ma stopień umiarkowany. Zanim zaczną praktykę, dwóch trenerów ze stowarzyszenia pomoże przystosować miejsca pracy w urzędzie. Sprawdzą też, czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie w stanie wykonywać zadania na danym stanowisku. Po rozpoczęciu stażu trener będzie wspierał podopiecznych we wdrożeniu się do wykonywania obowiązków. Treningi przewidziane są na dwa tygodnie po 4 godziny dziennie, jednak każdy program będzie dopasowywany do możliwości poszczególnych uczestników.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki od lat współpracuje z różnymi organizacjami, takimi jak Towarzystwo Opieki nad Osobami Ociemniałymi w Laskach, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi czy Towarzystwo Przyjaciół Integracji. W 2013 r. realizowany był projekt we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział 14 stażystów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (sensoryczną, ruchową, intelektualną). Tym razem trening zawodowy zorganizowany zostałwspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

W ciągu czterech lat, praktyki bądź staże odbyły w urzędzie 54 osoby z różnymi niepełnosprawnościami – cztery zostały zatrudnione. Nasze doświadczenie w tym zakresie pokazuje, że jest to obopólna szansa zarówno dla osób korzystających ze staży, jak i dla pracowników urzędu – podsumowała Halina Stachura-Olejniczak, dyrektor generalny MUW.

W 2011 r. urząd dostosował swoją stronę internetową www.mazowieckie.pldo potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzono wersję dla słabowidzących, mechanizm zmiennej wielkości czcionki, udźwiękowiono również stronę dla niewidomych. W holu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego organizowane są też wystawy twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.