Optoelektronika dla bezpieczeństwa Państwa i Obywateli

W dniach 7-8.10.2015 r. w Hotelu Ossa Congress & SPA w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja „Optoelektronika dla bezpieczeństwa Państwa i Obywateli”. Organizatorami wydarzenia była Spółka PCO S.A. oraz Wojskowa Akademia Technicznea, Polska Platforma Technologiczna Fotoniki i Politechnika Warszawska. Konferencja została w całości poświęcona tematom optoelektroniki, w tym termowizji oraz fotoniki, która zgodnie ze Strategią Europa 2020, należy obecnie do jednej z kluczowych technologii UE.

Głównym celem pierwszej konferencji optoelektronicznej w Polsce było umożliwienie wymiany doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju optoelektroniki i pokazanie, że polski przemysł, nauka oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, prowadzą innowacyjne działania. Konferencja pokazała, że optoelektronika jest aktywnie rozwijającą się dziedziną nauki, związaną z przemysłem wysokich technologii, a jej wyroby mogą znajdować zastosowania, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Dwudniową konferencję oficjalnie otworzył dr inż. Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu PCO S.A. Część merytoryczną zainaugurował prof. dr hab. Tomasz Woliński – przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, który poprowadził pierwszą sesję konferencji pt. „Optoelektronika w systemach obronnych kraju i bezpieczeństwa obywateli – stan aktualny i wizje rozwoju”.

Kolejna sesja konferencji pod przewodnictwem dr inż. Adama Piotrowskiego, reprezentującego VIGO System S.A. oraz Polską Platformą Technologiczną Fotoniki, została poświęcona zasadom wprowadzania urządzeń optoelektronicznych do służb bezpieczeństwa kraju. Pierwszy dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny pt. „Wojsko, nauka, przemysł – synergia potrzeb i możliwości polskiej optoelektroniki”, którego moderatorem był Juliusz Ćwieluch z „Polityki”, a uczestnikami byli: gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, WAT, płk Maciej Zając, Inspektorat Uzbrojenia, dr inż. Henryk Knapczyk, PIT-RADWAR S.A., prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, ITWL, prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz – PW oraz kmdr Arkadiusz Kalinowski – Departament Polityki Zbrojeniowej MON.

Drugi dzień konferencji zdominowany został przez techniczne aspekty dotyczące rozwoju, wdrażania i zastosowania optoelektroniki w przemyśle i sprzęcie wojskowym. Uczestniczy mogli zapoznać się z nowymi trendami, materiałami, technologiami i rozwiązaniami z obszaru optoelektroniki. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: aplikacje urządzeń i technologii optoelektronicznych – systemy i podsystemy fotoniczne, systemy obrazowania trójwymiarowego, nowoczesne kamery termowizyjne przeznaczone do systemów przeciwlotniczych i systemów kierowania ogniem oraz wiele innych równie ciekawych zagadnień.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele nauki, przemysłu i ośrodków badawczo – rozwojowych związanych z rozwojem optoelektroniki w Polsce. Patronat honorowy nad konferencją Optoelektronika dla bezpieczeństwa Państwa i Obywateli” objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Podsumowując wydarzenie Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu PCO S.A. ocenił konferencję jako bardzo udaną i zaprosił uczestników na kolejną edycję w przyszłym roku. „Jestem przekonany, że konferencja ta przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy nauką, wojskiem, a przemysłem w dziedzinie optoelektroniki.” – powiedział.