Odkryj stomię – bezpłatne szkolenia online

W ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” ruszył pierwszy w Polsce interaktywny kurs dotyczący stomii i jej pielęgnacji. Szkolenie jest dla każdego nieodpłatnie dostępne i kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu kursu.

Kurs składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera podstawowe informacje dotyczące stomii,
jej pielęgnacji i sprzętu stomijnego. Druga związana jest z edukacją pacjenta stomijnego na temat jego stanu, codziennego życia ze stomią, a także refundacji niezbędnych akcesoriów
mu towarzyszących.

By skorzystać z kursu wystarczy wejść pod adres www.stomalife.pl/szkolenia, gdzie znajdują się obie części szkolenia oraz quiz porządkujący zdobytą wiedzę. Osoby chcące otrzymać certyfikat poświadczający ukończenie kursu, muszą wypełnić zgłoszenie, aby otrzymać dostęp do testu sprawdzającego. Do aplikacji można przejść po ukończeniu drugiej części szkolenia lub bezpośrednio ze strony partnera szkolenia.

Wśród uczestników, którzy ukończą kurs do końca grudnia 2014 roku i wystąpią o certyfikat, rozlosowane zostanie 10 książek „Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja” pod redakcją prof. Tomasza Banasiewicza, prof. Piotra Krokowicza i prof. Marka Szczepkowskiego. Więcej informacji na temat kursu znajduje się na stronie www.stomalife.pl.

Operacja wyłonienia stomii jest przeprowadzana w wyniku chorób układu pokarmowego, które stają się coraz bardziej powszechnym problemem medycznym. Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym w Polsce nowotworem, jednak dzięki rozwojowi medycyny stał się uleczalny. Coraz częściej jednak zaleca się czasowe wyłonienie stomii, w związki z czym liczba stomików, którą obecnie szacuje się w Polsce na ok. 40 tysięcy, stale rośnie. Z tego powodu należy pracować nad rozwiązaniem problemu wykluczenia społecznego oraz nad poprawą jakości życia stomików.

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią  oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.