Od zmniejszenia ryzyka po uzyskanie nowych możliwości

Autor: Daniel Fried, dyrektor generalny i wiceprezes ds. regionu EMEA i globalnych kanałów sprzedaży, Veeam

Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii jako przełomowy, jeśli chodzi o rolę technologii zarówno w biznesie, jak i codziennym życiu każdego z nas. Cyfrowa transformacja stała się jednak sprawą priorytetową już wcześniej.

W 2019 roku firma IDC opublikowała prognozę, według której bezpośrednie inwestycje w cyfrową transformację w latach 2020 – 2023 osiągną 7,4 bln USD. W swoim „Przewodniku po światowych wydatkach na cyfrową transformację” (Worldwide Digital Transformation Spending Guide) opublikowanym w maju 2020 r. ta sama firma stwierdziła, że mimo trudności związanych z pandemią wydatki na technologie i usługi związane z cyfrową transformacją wzrosną o ponad 10%.

Odporność tego rynku na turbulencje gospodarcze najlepiej świadczy o tym, jak dużą wagę firmy przywiązują do cyfryzacji. Ponadto z raportu firmy Veeam na temat trendów w zakresie ochrony danych w 2020 roku wynika, że prawie jedna trzecia (30%) przedsiębiorstw na całym świecie zaczyna przeprowadzać lub przynajmniej planować cyfrową transformację.

Transformacja taka oznacza nie tylko dużą inwestycję, lecz również poważne przedsięwzięcie wymagające jasno określonych celów i strategii oraz zaangażowania całego przedsiębiorstwa. Zrozumienie tych wyzwań oraz ich podział na mniejsze, łatwiejsze do rozwiązania problemy ułatwi planowanie działań w dłuższej perspektywie.

Właściwe zarządzanie zasobami

Do głównych barier hamujących transformację należą brak czasu i zbyt mały budżet. Jak wynika z naszych badań, prawie połowa (47%) osób podejmujących decyzje dotyczące technologii informatycznych w przedsiębiorstwach regionu EMEA stwierdziła, że brak informatyków z odpowiednimi kwalifikacjami lub doświadczeniem utrudniał im lub utrudnia cyfrową transformację. Prawie jedna czwarta (24%) respondentów oświadczyła, iż nie dysponuje kadrami niezbędnymi do podejmowania nowych inicjatyw, co uznała również za największy problem w odniesieniu do ochrony danych i zarządzania nimi. Na kolejnym miejscu, z nieznacznie niższym wskaźnikiem, znalazł się niedostateczny budżet wskazany jako główna bariera przez 23% ankietowanych decydentów.

Przekonanie przedsiębiorstw, że brakuje im pracowników lub czasu na realizację cyfrowej transformacji, wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, w firmach nie ma pracowników, którzy mogliby robić coś więcej niż wykonywanie zadań związanych z bieżącą działalnością. Dziś przedsiębiorstwa przenoszą się do świata wirtualnego, ponieważ coraz więcej pracowników pracuje z domu, a dane generowane przez firmę trafiają do chmury. W takiej sytuacji codzienne operacje zabierają jeszcze więcej czasu.

Po drugie, firmom często brakuje pracowników z kwalifikacjami potrzebnymi do realizacji strategii technologicznej zgodnie z celami biznesowymi. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej na temat ujednoliconego rynku cyfrowego, 40% europejskich przedsiębiorstw ma trudności ze znalezieniem specjalistów ds. teleinformatyki. W tym roku tylko w Europie liczba takich wakatów osiągnie pół miliona. Pozyskiwanie lepiej wykwalifikowanych pracowników jest więc koniecznością, a przedsiębiorstwa nie mogą podchodzić do tego problemu reaktywnie. Tempo zmian wymaga przyjęcia perspektywy długoterminowej. Firma musi wiedzieć, w jakich obszarach powinna przeprowadzić cyfryzację oraz gdzie i kiedy najlepiej inwestować zasoby. Na przykład zatrudnienie dyrektora ds. informatycznych, podczas gdy potrzebny jest administrator systemu lub odwrotnie, nie jest dobrym posunięciem.

Ponadto firma powinna wykorzystywać kwalifikacje pracowników w sposób ekonomiczny. Na rynku dostępna jest bogata oferta oprogramowania do automatyzacji takich procesów, jak tworzenie kopii zapasowych i replikacja danych. Informatycy nie muszą więc wykonywać tych czynności ręcznie i mogą zająć się bardziej efektywnymi zadaniami. Przykładem jest konfigurowanie aplikacji w chmurze, które pozwala zaoszczędzić czas pracowników lub przydzielić dane do bardziej ekonomicznych środowisk pamięci masowej. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większy zwrot z inwestycji technologicznych przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości biznesowej.

Ochrona i bezpieczeństwo danych oraz nadzór nad nimi

Jednym z największych zagrożeń dla ciągłości biznesowej jest oczywiście cyberprzestępczość, a w szczególności ataki ransomware. Jak wynika z raportu opracowanego przez firmę Cybersecurity Ventures, w 2021 roku co 11 sekund jakaś firma będzie padać ofiarą takich ataków. Ponieważ średni okup płacony w takich przypadkach cyberprzestępcom wzrósł na początku roku 2019 o około jedną trzecią, do 111,000 USD, przeciwdziałanie atakom ransomware jest traktowane priorytetowo przez każdego dyrektora ds. informatycznych. Potwierdził to nasz ostatni raport, który wykazał, że prawie jedna trzecia (31%) decydentów w krajach EMEA uważa zagrożenia cybernetyczne za najważniejszy problem, który wpłynie na działalność przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwa nie powinny postrzegać zwiększonego ryzyka ataków ransomware jako bariery lub niekorzystnego skutku ubocznego cyfrowej transformacji. Każda nowa technologia wymaga przeszkolenia pracowników i podniesienia ich kwalifikacji. Jest to niezbędne w celu przekształcenia kultury przedsiębiorstwa w ramach szerszej transformacji. Szkolenie powinno obejmować walkę z zagrożeniami cybernetycznymi, tak aby hakerzy nie dostali się do sieci przedsiębiorstwa za pomocą odsyłaczy wysyłanych pracownikom w celu wyłudzenia danych.

Wdrożenie rozwiązania do zarządzania danymi w chmurze (Cloud Data Management) w ramach cyfrowej transformacji może pomóc firmom w przeciwdziałaniu atakom ransomware i ograniczaniu ich skutków. W tym miejscu należy wspomnieć zarówno o odblokowaniu potencjału danych, jak też ich ochronie. Często spotykany jest pogląd, że branża zarządzania danymi zajmuje się obniżaniem ryzyka. Veeam jest liderem w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych z możliwością zarządzania danymi w chmurze. Pomaga klientom w kopiowaniu i replikowaniu danych oraz ich odtwarzaniu w całym środowisku informatycznym i chmurze.

Przedsiębiorstwa powinny również dążyć do odblokowania potencjału swoich danych poprzez wykorzystanie elastycznych i wydajnych środowisk informatycznych. Jeśli firma inteligentnie zarządza zasobami, a ponadto wie, jak wykorzystać poszukiwane umiejętności informatyków oraz które zadania zautomatyzować, aby wykwalifikowani pracownicy zyskali więcej czasu, może osiągnąć duże korzyści z cyfrowej transformacji niezależnie od tego, czy chodzi o umożliwienie efektywnej pracy zdalnym pracownikom, generowanie nowych przychodów z usług świadczonych za pośrednictwem chmury czy konsolidację kosztów.

Cyfrową transformację uważa się raczej za panaceum niż proces, który ma swój koniec. Nie ulega wątpliwości, że może ona przynieść firmom wymierne korzyści. Rozwiązanie Cloud Data Management zapewnia podstawę, która umożliwia odblokowanie potencjału i efektywne wykorzystanie danych zamiast ciągłej walki o ich bezpieczeństwo. To pierwszy krok w kierunku zbudowania przedsiębiorstwa cyfrowego dostosowanego do świata, który nas czeka po 2020 roku.