Oczekiwania inwestorów instytucjonalnych motywacją dla spółek giełdowych

Dla inwestorów instytucjonalnych strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość, a dla większości z nich przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe istotne – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów” przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

 

Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów.

 

Wśród zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w normie ISO 26000 najwyżej ocenione zostały przestrzeganie obowiązującego prawa oraz poszanowanie międzynarodowych zachowań, natomiast w obszarach funkcjonowania spółki, najwyżej ocenione zostały ład korporacyjny oraz relacje z konsumentem. Co istotne, nikt z badanych nie przyznał maksymalnej liczby punktów kategoriom praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, czy praktyk handlowych.

 

– Jak pokazały wyniki badań, inwestorzy instytucjonalni największą liczbę maksymalnej do zdobycia liczby punktów przyznali spółkom, wchodzącym w skład indeksu RESPECT – mówi Ewa Bałdyga, Wiceprezes Zarządu Martis CONSULTING.

 

Ponad 60 proc. inwestorów instytucjonalnych uwzględnia dane z obszaru ESG raportowane przez spółki publiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a dla ponad 40 proc. ankietowanych takie informacje są dość istotne w cały procesie decyzyjnym.

 

 – Korzyści dla spółki giełdowej, która zarządza ryzykami z obszarów ESG w swojej działalności, a także dla inwestorów inwestujących w jej walory, są niepodważalne. Pokazują to kolejne badania, przeprowadzane wśród inwestorów. Już dzisiaj dla prawie 1/3 ankietowanych inwestorów instytucjonalnych przestrzeganie przez spółkę zasad CSR ma duży wpływ na decyzje inwestycyjne. To znacząca mobilizacja i motywacja dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie do raportowania danych pozafinansowych – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 

 

METODOLOGIA

Projekt badawczy na temat:

—     postrzegania odpowiedzialności społecznej spółek giełdowych przez inwestorów,

—     wpływu czynników ESG na ich decyzje zakupowe,

—     oraz opinii samych spółek na powyższe tematy,

został przeprowadzony w oparciu o badanie ankietowe wśród trzech grup badanych.

Za koordynację i przebieg całego badania odpowiedzialna była agencja Martis CONSULTING. Natomiast partnerami całego projektu badawczego były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Trzy zróżnicowane kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do:

—     Inwestorów instytucjonalnych (w badaniu wzięło udział 14 przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych).

Ankiety zostały rozdystrybuowane e-mailowo do poszczególnych grup badanych oraz udostępnione w serwisach internetowych Partnerów projektu. Informacja o uaktywnieniu projektu wraz z linkiem do kwestionariusza opublikowana została również w newsletterach Partnerów. Badanie zostało przeprowadzone w terminie 7 – 28 maja 2014 roku.

Pomysłodawcą i autorem projektu badawczego jest agencja doradztwa komunikacyjnego Martis CONSULTING, posiadająca status Edupartnera GPW.