Obwodnica Leżajska oddana do ruchu

Od 31 października br. kierowcy mogą korzystać z drugiego etapu obwodnicy Leżajska. Inwestycja ta jest kontynuacją prac przy realizacji obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 77. Razem z oddanym do ruchu w ubiegłym roku I-szym etapem obwodnicy, ta prawie 8-kilometrowa droga pozwoli w pełni wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Leżajska. Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. i DRAGADOS S.A. Wartość robót to niespełna 67 mln zł. Warto podkreślić, iż oddanie do ruchu trasy głównej nastąpiło 3 miesiące przed umownym terminem.

 

Korzyści i cele

 

Mniejszy hałas, mniej zanieczyszczeń i większe bezpieczeństwo – to tylko niektóre zalety nowej drogi. Nowa obwodnica to bodziec do atrakcyjnego zagospodarowania miasta i gminy poprzez stworzenie doskonałych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Nie możemy bowiem zapominać o tym, że obwodnica Leżajska ma nie tylko charakter lokalny. Obwodnica ma bowiem strategiczne znaczenie dla perspektywy rozwoju głównych kierunków transportowych. To inwestycja, która jest elementem jednego z kierunków ponadregionalnych i międzypaństwowych, łączących centralną Polskę ze wschodem kraju i Ukrainą. Wypada tutaj wspomnieć także o innej przygotowywanej inwestycji, a mianowicie o obwodnicy Stalowej Woli i Niska, która podobnie jak leżajska obwodnica będzie częścią tego korytarza transportowego.

 

Zakres robót

 

Budowa II etapu obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl obejmowała budowę drogi o dł. 3,618 km z bezkolizyjnym węzłem „Las Klasztorny” oraz skrzyżowaniem typu rondo z drogą wojewódzką nr 875 tj. ul. T. Michałka. Dwupoziomowy węzeł drogowy „Las Klasztorny” zlokalizowany jest w miejscu przecięcia się obwodnicy z DK77 oraz linią kolejową relacji Przeworsk – Rozwadów. W zakres robót wchodziły także: budowa  dróg dojazdowych, przejazdów gospodarczych, urządzeń ochrony środowiska oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej
z obwodnicą.

 

Data zawarcia umowy na roboty

24 stycznia 2013 r.

Umowny termin zakończenia robót

24 stycznia 2015 r.

Czas realizacji

24 miesiące od dnia podpisania umowy

Data rozpoczęcia robót budowlanych

19.02.2013r.

Wartość robót brutto

66 690 000,08 PLN

 

Obwodnica Leżajska współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.