Nowotwory zlośliwe narządów układu moczowo-płciowego coraz większym zagrożeniem

Każdego dnia, z powodu  nowotworów  urologicznych – raka gruczołu krokowego,  pęcherza moczowego  i nerki – umiera w Polsce 27 osób. Co czwarty wykrywany u mężczyzn  w naszym kraju nowotwór złośliwy dotyczy układu moczowo-płciowego. Wyzwaniom stojącym przed urologią onkologiczną zostanie poświęcona konferencja Polskiego Towarzystwa Urologicznego „Urologia dla zdrowia Polaków”, która odbędzie się 7 października 2014 roku w godzinach 11.00-12.30 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Urologia odgrywa niezwykle istotną rolę w leczeniu chorób nowotworowych. Według najnowszych danych, nowotwory pochodzenia urologicznego stanowią 15 procent wszystkich zachorowań u mężczyzn i kobiet na raka w Polsce.

Prognozy zachorowalności na nowotwory urologiczne są bardzo niepokojące. W najbliższych dekadach będą one dotykały coraz większą liczbę Polaków. Ilość pacjentów chorych na raka prostaty do 2025 roku może wzrosnąć aż o 130 procent. Jednocześnie świadomość na temat tych nowotworów jest wciąż niewystarczająca.

„Nowotwory urologiczne często rozpoznaje się bardzo późno, w zaawansowanych stadiach rozwoju, a umieralność wśród chorych jest ciągle bardzo wysoka. Stanowią olbrzymie wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej” – powiedział Profesor Zbigniew Wolski, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Śmiertelność na raka pęcherza moczowego w Polsce wciąż rośnie, mimo że w 27 innych krajach Unii Europejskiej tendencja ta została zahamowana. Nowotwory urologiczne należą do raków często nawracających i trudnych w leczeniu np. rak pęcherza moczowego, także ze względu na wiek pacjentów – zapadają na nie najczęściej osoby starsze.

Stan urologii onkologicznej w Polsce

Zarówno za diagnostykę, jak i leczenie nowotworów urologicznych odpowiadają przede wszystkim specjaliści urologii. Mimo kluczowej roli urologów w terapii nowotworów, ze względu na zmiany systemowe możliwości szybkiej diagnozy i leczenia pacjentów uroonkologicznych stają się coraz bardziej ograniczone.

„Niska wycena procedur diagnostycznych w urologii, braki sprzętowe i niewystarczające  pokrycie finansowania porad i operacji mogą skutkować  zmniejszeniem szans chorych na wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie” – powiedział Profesor Marek Sosnowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii. „Przewidujemy, że znacznie zmniejszy się liczba wykonywanych badań diagnostycznych w nowotworach układu moczowo-płciowego w szpitalach, zwiększą się kolejki w poradniach urologicznych na badania diagnostyczne z powodu z powodu braku zwiększenia i limitowania kontraktów na poradnie urologiczne oraz że znacznie opóźnią się rozpoznania nowotworów złośliwych stercza i pęcherza moczowego” – tłumaczy Profesor Marek Sosnowski.

 

Trudna sytuacja polskiej uroonkologii jest szczególnie niepokojąca w kontekście zwiększającej się zachorowalności na te nowotwory.

Czy zmiany wprowadzone w pakiecie onkologicznym poprawią sytuację?

W ramach najnowszych zmian systemowych, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, najważniejszą część stanowi tzw. pakiet onkologiczny, którego celem jest leczenie pacjentów onkologicznych bez limitów i poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów. Założeniem nowej terapii onkologicznej jest szybka diagnostyka, szybkie leczenie oraz skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii. Zmiany te budzą liczne wątpliwości odnośnie systemowych możliwości realizacji tych założeń.

Kluczową kwestą jest w jaki sposób, zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia obejmą urologów oraz wyspecjalizowane oddziały urologiczne. Jednym z problemów, wyłaniających się w zderzeniu z praktyką leczenia, jest fakt, że procedury dotyczące diagnostyki, terapii i nadzoru u pacjentów z nowotworami urologicznymi, m.in. rakiem pęcherza, wykonuje się tylko na oddziałach urologicznych, a mniejszą ich część
w ośrodkach onkologicznych.

O konferencji „Urologia dla zdrowia Polaków”

W ramach konferencji „Urologia dla zdrowia Polaków”, omówione zostaną kluczowe kwestie związane z sytuacją pacjentów urologicznych, zwłaszcza chorych  na nowotwory.

„Nowotwory urologiczne – rak nerki, pęcherza moczowego i prostaty będą dotykały coraz większą liczbę pacjentów. Rozwój polskiej uro-onkologii jest więc decydujący dla zdrowia Polaków zwłaszcza w kontekście  proponowanego przez Ministra Zdrowia pakietu onkologicznego  zapewniającego nieograniczony limitami dostęp do lekarzy zajmujących się nowotworami. Taki dostęp winien być równie do urologów  Odpowiadając na to wyzwanie, podczas spotkania poruszymy między innymi kwestie teoretycznego i praktycznego przygotowania lekarzy urologów do leczenia chorób nowotworowych, najnowszych metod leczenia oraz wskażemy oczekiwane działania w zakresie dostępu chorych do diagnostyki i leczenia nowotworów urologicznych” – powiedział Profesor Zbigniew Wolski, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Podczas spotkania głos zabiorą  więc: profesor Zbigniew Wolski Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, profesor Marek Sosnowski, konsultant krajowy w dziedzinie urologii, profesor Andrzej Borówka, kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, profesor Piotr Chłosta, kierownik Kliniki Urologii UJ w Krakowie oraz mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, ekspert prawa medycznego.